ชื่อที่มีคำแปลว่า อำนาจ

    ชื่อที่มีคำแปลว่า  อำนาจ  มีในชื่อผู้ชายดังนี้  อาทิเช่น

ประภาพ  (  Prapap  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ฤทธิ์

ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า  อำนาจ

ฤทธิ  (  Ritti  )  แปลว่า  อำนาจ

ฤทธิเดช  (  Rittidech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจและชื่อเสียง

ฤทธิชัย  (  Rittichai  )  แปลว่า  การชนะด้วยอำนาจ

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความงาม  ,  ชื่อเสียง

เดชา  (  Decha  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความงาม  ,  ชื่อเสียง

เดโช  (  Decho  ,  Dechoe  )  แปลว่า  อำนาจ

เดโชชัย  (  Dechochai  )  แปลว่า  ความชนะด้วยอำนาจ

เดโชพล  (  Dechopol  )  แปลว่า  กำลังแห่งอำนาจ

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  อำนาจ

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ

วีระศักดิ์  (  Weerasak  )  แปลว่า  อำนาจผู้กล้า

วีรศักดิ์  (  Weerasak  )  แปลว่า  อำนาจผู้กล้า

วีรเดช  (  Weeradech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

วีระเดช  (  Weeradech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

พีรเดช  (  Peeradech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

พีระเดช  (  Peeradech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  อำนาจผู้กล้า

พีระศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  อำนาจผู้กล้า

สุรเดช   (  Suradech  )  แปลว่า  อำนาจผู้กล้า  ,  อำนาจเทวดา

สุรศักดิ์  (  Surasak  )  อำนาจผู้กล้า  ,  อำนาจเทวดา

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  อำานาจนักปราชญ์

ธีระศักดฺิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจที่มีความเจริญ

ณัฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

สุทธิศักดิ์  (  Suttisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันหมดจด

สุทธิเดช  (  Suttidech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันหมดจด

สิทธิ  (  Sitti  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรม

สิทธิเดช  (  Sittidech  )  แปลว่า  ผู้มีอำานจอันชอบธรรม

สิทธิชัย  (  Sittichai  )  แปลว่า  การชนะแห่งอำนาจอันชอบธรรม

สิทธิไชย  (  Sittichai  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันชอบธรรมที่เจริญกว่า

สิทธิพัฒน์  (  Sittipat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งอำนาจอันชอบธรรม

สิทธิวัฒน์  (  Sittiwat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งอำนาจ

สิทธิ์  (  Sit  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรม

อานุภาพ  (  Arnupap  )  แปลว่า  ฤทธิ์  ,  อำนาจ

อำนาจ  (  Amnaj  )  แปลว่า  สิทธิ  ,  ความสามารถ  ,  การบังคับ  

อิทธิ  (  Itti  )  แปลว่า  ฤทธิ  ,  อำนาจ  ,   ความเจริญ

อิทธิชัย  (  Ittichai  )  แปลว่า  การชนะแห่งอำนาจ

อิทธิพัฒน์  (  Ittipat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งอำนาจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์