ชื่อที่มีคำว่า วี

   ชื่อที่มีคำว่า  วี  หรือ  วีร์   มีทั้งชื่อผูหญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วีชนี   (  Weechanee  ,  Veechanee  )  แปลว่า  พัด

วีรดา  (  Weerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ

วีรนาฏ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วีร์  (  Wee  ,  Vee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วรวีร์  (  Worrawee  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่ประเสริฐ

พีระวีร์  (  Peerawee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

ธีระวีร์  (  Teerawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

วีระ  (  Weera  ,  Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วีรวุฒิ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความเจริญ

วีรวัฒน์  (  Weerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความเจริญ

วีรชัย  (  Weerachai  )  แปลว่า  ชัยชนะแห่งผู้กล้า

วีรไชย  (  Weerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่เจริญกว่า

วีรพัฒน์  (  Weerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความเจริญ

วีรกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีรภาพ  (  Weerapap  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

วีรนนท์  (  Weeranon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า

วีรนันท์  (  Weeranan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า

วีระภาพ  (  Weerapap  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

วีระกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีระไชย  (  Weerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่เจริญกว่า

วีระชัย  (  Weerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า

วีระพัฒน์  (  Weerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความเจริญ

วีระวัฒน์  (  Weerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความเจริญ

วีระวุฒิ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความเจริญ

ณัฐวีร์  (  Nattawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

ณัฏฐวีร์  (  Nattawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ