ชื่อที่มีคำว่า มนัส

    ชื่อที่มีคำว่า  มนัส   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ขวัญมนัส  (  Khwanmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแห่งใจ

ชุติมนัส  (  Chutimanas  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งใจ

ณ มนัส  (  Namanas  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ

ฐิติมนัส  (  Titimanas  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งใจ

ธิติมนัส  (  Titimanas  )  แปลว่า  ความอิ่มเอิบแห่งใจ

มนัสพรรณ  (  Manaspan  )  แปลว่า  ผู้มีความวามแห่งใจ

พิมพ์มนัส  (  Pimmanas  )  แปลว่า  พิมพ์ใจ  ,  รูปใจ

มนัสลดา  (  Manaslada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งใจ

ศศิมนัส  (  Sasimanas  )  แปลว่า  ใจจันทร์

สิริมนัส  (  Sirimanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ

กานต์มนัส  (  Kanmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ

มนัสกนิษฐ์  (  Manaskanit  )  แปลว่า  ใจน้อง

มนัสกานต์  (  Manaskan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ

มนัสขจร  (  Manaskhajorn  )  แปลว่า  ใจนก  ,  ผู้มีใจงาม

จรัสมนัส  (  Jarasmanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันรุ่งเรือง

มนัสจรัส  (  Manasjaras  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันรุ่งเรือง

มนัสเจษฎ์  (  Manasjes  )  แปลว่า  ใจผู้ที่เจริญกว่า

เจษฎ์มนัส  (  Jesmanas  )  แปลว่า  ใจผู้ที่เจริญกว่า

เชษฐ์มนัส  (  Chetmanas  )  แปลว่า  ใจพี่

จิรมนัส  (  Jiramanas  )  แปลว่า  ใจอันยั่งยืน

จุฑามนัส  (  Jutamanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นยอดแห่งใจ

มนัสชัย  (  Manaschai  )  แปลว่า  ชนะใจ

ชัยมนัส  (  Chaimanas  )  แปลว่า  ชนะใจ

มนัสไชย  (  Manaschai  )  แปลว่า  ผู้มีใจที่เจริญกว่า

ไชยมนัส  (  Chaimanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจที่เจริญกว่า

ธีรมนัส  (  Teeramanas  )  แปลว่า  ใจแห่งนักปราชญ์  ,  ใจกล้า

นนท์มนัส   (  Nonmanas  )  แปลว่า  ความรื่นเริงแห่งใจ

มนัสพงศ์  (  Manaspong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

มนัสพงษ์  (  Manaspong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

พงศ์มนัส  (  Pongmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

พงษ์มนัส  (  Pongmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

พีรมนัส  (  Peeramanas  )  แปลว่า  ใจผู้กล้า

วีรมนัส  (  Veeramanas  )  แปลว่า  ใจผู้กล้า

ศิริมนัส  (  Sirimanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ

ศุภมนัส  (  Supamanas  )แปลว่า  ความงามแห่งใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก