ชื่อที่แปลว่า นางฟ้า

    ชื่อที่มีคำแปลว่า  นางฟ้า  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัจฉราภรณ์  (  Atcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางฟ้า

อัจฉราพร  (  Atcharaporn  )  แปลว่า  นางฟ้านำสุขมาให้

อัจฉราพรรณ  (  Atcharapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนางฟ้า

อัจฉราวรรณ  (  Atcharawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนางฟ้า

อัจฉรามณี  (  Atcharamanee  )  แปลว่า  ดวงแก้วแห่งนางฟ้า

อัจฉราพัชร์  (  Atcharapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนางฟ้า

อัจฉราภัทร์  (  Atcharapat  )  แปลว่า  นางฟ้าน่ารัก

อัจฉรารัตน์  (  Atchararat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนางฟ้า

อัจฉรากานต์  (  Atcharakan  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นที่รัก

พิมพ์อัจฉรา  (  Pimatchara  )  แปลว่า  รูปนางฟ้า

อัจฉราภัส  (  Atcharapas  )  แปลว่า  แสงแห่งนางฟ้า

อัจฉราภัสร์  (  Atcharapas  )  แปลว่า  แสงแห่งนางฟ้า

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสิริ  (  Apsornsiri  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริอัปสร  (  Siriapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริอัจฉรา  (  Siriatchara  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิริอมรา  (  Siriamara  )  แปลว่า  เทวดาผู้เป็นมิ่งขวัญ

อัปสรสวรรค์  (  Apsornsawan  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรมณี  (  Apsornmanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งนางฟ้า

มณีอัปสร  (  Maneeapsorn  )  แปลว่า  แก้วแห่งนางฟ้า

อินทราณี  (  Intranee  )  แปลว่า  นางฟ้า  ,  เทวดา

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  เทวดา

อมรามณี  (  Amaramanee  )  แปลว่า  แก้วนางฟ้า  ,  ดวงแก้วเทวดา

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเทวดา

อมราภัส  (  Amarapas  )  แปลว่า  แสงแห่งเทวดา

อมราภัสร์  (  Amarapas  )  แปลว่า  แสงแห่งนางฟ้า

อมรารัตน์  (  Amararat  )  แปลว่า  แก้วเทวดา

อมราพัชร์  (  Amarapach  )  แปลว่า  แก้วนางเทวดา

อมราพร  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เทวดานำสุขมาให้

อัศวินี  (  Atsawinee  )  แปลว่า  เทวดา (  นักรบผู้ขี่ม้า  )

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ