สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

  หลายท่านถามว่า   ชื่อของท่านสะกดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดาวเรือง   (  Daoruang  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้ชนิดหนึ่ง

กตัญชลี  (  Katanchalee  )  แปลว่า  ยกมือไหว้

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้

กฤษณาภรณ์  (  Kritsanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเนื้อไม้หอมเป็นเครื่องประดับ

จามจุรี  (  Jamjuree  )  แปลว่า  ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด

จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด

ชงโค  (  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ชม้อย   (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย

ดุลยา  (  Dunlaya  )  แปลว่า  เสมอกัน

ดุลยาภรณ์  (  Dunlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่เสมอกัน

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม

นงพะงา  (  Nongpanga  )   แปลว่า  นางงาม

นิโลบล  (  Nilobol  )  แปลว่า  บัวขาบ

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เกษียน  (  Kasen  )   แปลว่า  เขียน  ,  เล็กน้อย

กระจ่าง  (  Krajang  )  แปลว่า  สุกใส  ,  ชัดเจน

คำนูณ  (  Kamnoon  )  แปลว่า  คูณ  ,  ทำให้มากขึ้น

จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์พวกเนื้อทราย

เจตจำนง  (  Jetjamnong  )  แปลว่า  ความตั้งใจมุ่งหมาย

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  สิ่งที่คิด  ,  ใจ

ดิลก  (  Dilok  )  แปลว่า  เลิศ

ดุลย์  (  Dul  , Dun  )  แปลว่า  เสมอกัน  ,  ความเท่ากัน  ,  เท่ากัน

ถิรพัฒน์  (  Thirapat  )  แปลว่า  ความเจริญที่มั่นคง

ถิรวัฒน์  (  Thirawat  )  แปลว่า  ความเจริญที่มั่นคง

ถาวร  (  Thaworn  ,  Thavorn  )  แปลว่า  มั่นคง  ,  คงทน

เธียร  (  Tian  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นคินทร์  (  Nakin  )  แปลว่า  เขาใหญ่

นัยน์  (  Nai  )  แปลว่า  ดวงตา  , ผู้นำทาง

นิทัศน์  (  Nitas  )  แปลว่า  ตัวอย่างที่แสดงให้เห็น

นิพัทธ์  (  Nipat  )  แปลว่า  เนืองๆ  ,  เสมอ

นีรนาท  (  Neeranat  )  แปลว่า  กึกก้อง

บรรพต  (  Banpot  )  แปลว่า  ภูเขา

ความคิดเห็น

  1. ตอบ คุณ ธรรมนูญ ชาญเชี่ยว

    ธรรมนูญ Tammanoon ชาญเชี่ยว Chanchiao

    ตอบลบ
  2. กฤษณา ชมอินทร์

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่า แสงสว่าง

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่เกี่ยวกับท้องฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับฤดู , ทิศ และ ทะเล ภูเขา

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

ชื่อที่เกี่ยวกับลมฝน

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี