สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

  หลายท่านถามว่า   ชื่อของท่านสะกดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดาวเรือง   (  Daoruang  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้ชนิดหนึ่ง

กตัญชลี  (  Katanchalee  )  แปลว่า  ยกมือไหว้

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้

กฤษณาภรณ์  (  Kritsanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเนื้อไม้หอมเป็นเครื่องประดับ

จามจุรี  (  Jamjuree  )  แปลว่า  ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด

จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด

ชงโค  (  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ชม้อย   (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย

ดุลยา  (  Dunlaya  )  แปลว่า  เสมอกัน

ดุลยาภรณ์  (  Dunlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่เสมอกัน

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม

นงพะงา  (  Nongpanga  )   แปลว่า  นางงาม

นิโลบล  (  Nilobol  )  แปลว่า  บัวขาบ

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เกษียน  (  Kasen  )   แปลว่า  เขียน  ,  เล็กน้อย

กระจ่าง  (  Krajang  )  แปลว่า  สุกใส  ,  ชัดเจน

คำนูณ  (  Kamnoon  )  แปลว่า  คูณ  ,  ทำให้มากขึ้น

จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์พวกเนื้อทราย

เจตจำนง  (  Jetjamnong  )  แปลว่า  ความตั้งใจมุ่งหมาย

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  สิ่งที่คิด  ,  ใจ

ดิลก  (  Dilok  )  แปลว่า  เลิศ

ดุลย์  (  Dul  , Dun  )  แปลว่า  เสมอกัน  ,  ความเท่ากัน  ,  เท่ากัน

ถิรพัฒน์  (  Thirapat  )  แปลว่า  ความเจริญที่มั่นคง

ถิรวัฒน์  (  Thirawat  )  แปลว่า  ความเจริญที่มั่นคง

ถาวร  (  Thaworn  ,  Thavorn  )  แปลว่า  มั่นคง  ,  คงทน

เธียร  (  Tian  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นคินทร์  (  Nakin  )  แปลว่า  เขาใหญ่

นัยน์  (  Nai  )  แปลว่า  ดวงตา  , ผู้นำทาง

นิทัศน์  (  Nitas  )  แปลว่า  ตัวอย่างที่แสดงให้เห็น

นิพัทธ์  (  Nipat  )  แปลว่า  เนืองๆ  ,  เสมอ

นีรนาท  (  Neeranat  )  แปลว่า  กึกก้อง

บรรพต  (  Banpot  )  แปลว่า  ภูเขา

ความคิดเห็น

  1. ตอบ คุณ ธรรมนูญ ชาญเชี่ยว

    ธรรมนูญ Tammanoon ชาญเชี่ยว Chanchiao

    ตอบลบ
  2. กฤษณา ชมอินทร์

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ