ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ เสียง

    ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ เสียง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชายดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กังสดาล  (  Kangsadal  )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน

โฆษิตา  (  Kosita  )  แปลว่า  กึกก้อง

พาณี  (  Panee  )  แปลว่า  เสียง  ,  ถ้อยคำ  ,  ภาษา

พจี  (  Pajee  )   แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

พจนี  (  Potjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

ศิริพจนี  (  Siripotjanee  )  แปลว่า  ผู้กลาวถ้อยคำดี

สิริพจนี  (  Siripotjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

วจี  (  Wajee  ,  Vajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

สิริวจี  (  Siriwajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

ศิริวจี  (  Siriwajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

วัจนี  (  Watjanee  ,  Vatjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

สิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำ

ศิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กังวาน   (  Kangwan  )  แปลว่า  เสียงที่ก้องไปเป็นคลื่น

โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง

ก้อง  (  Kong  )  แปลว่า   สนั่น  ,  ดังสะเทือน

ก้องพงศ์  (  Kongpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดังสะเทือน  ,  เชื้อสายกึกก้อง

ก้องพงษ์  (  Kongpong  )  แปลว่า  เชื้อสายกึกก้อง

ก้องภพ  (  Kongpop  )  แปลว่า  ผู้กึกก้องโลก

ก้องกุล  (  Kongkul  )  แปลว่า  เชื้อสายกึกก้อง

คำรน  (  Kamron  )  แปลว่า  เสียงดัง  ,  คำราม

โฆษิต  (  Kosit  )  แปลว่า  กึกก้อง

จำนัล   (  Jamnal  ,  Jamnan  )  แปลว่า  เสียงเซ็งแซ๋

นฤนาท  (  Narunat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง

นาท  (  Nat  )  แปลว่า  เสียงดังสนั่น  ,  เสียงกึกก้กอง

บันลือ  (  Banlue  )  แปลว่า  เปล่งเสียงดังสนั่น  ,  ป่าวประกาศ

สรณัฐ   (  Sorranat  )  แปลว่า  เสียงนักปราชญ์

สรณัฏฐ์  (  Sorranat  )  แปลว่า  เสียงนักปราชญ์

สรพงศ์  (  Sorrapong  )  แปลว่า  เสียงเชื้อสาย  ,  เชื้อสายแกล้วกล้า

สรพงษ์  (  Sorrapong  )  แปลว่า  เสียงเชื้อสาย  ,  เชื้อสายแกล้วกล้า

สนั่น  (  Sanan  )  แปลว่า  กึกก้อง  ,  ลั่น

เสนาะ  (  Sanor  )  แปลว่า  น่าฟัง  ,  เพราะ

ลั่น  (  Lan  )  แปลว่า  ดัง  ,  ทำให้ดัง

ดัง   (  Dang  )  แปลว่า  เสียงดัง  ,  มีคนรู้จักมาก

พจน์  (  Pot  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

สุพจน์  (  Supot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

ศิริพจน์  (  Siripot  )  แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำดี

วรพจน์  (  Worrapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

วราพจน์  (  Warapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์