ชื่อที่มีคำว่า กานต์

     ชื่อที่มีคำว่า  กานต์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิชากานต์   (  Tichakan  )  แปลว่า  นกผู้เป็นที่รัก

ทิพากานต์  (  Tipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ทิวากานต์  (  Tiwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ

บุษยากานต์  (  Bussayakan  )  แปลว่า  พลอยสีขาวอันเป็นที่รัก

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก

พิมลกานต์  (  Pimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  พระจันทร์อันเป็นที่รัก

สิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้เป็นที่รัก

ประภากานต์  (  Prapakan  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก

ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

พิมพ์กานต์  (  Pimkan  )  แปลว่า  รูปผู้เป็นที่รัก

ภัสสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง

ภัทรากานต์  (  Pattrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

 ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

นนทกานต์  (  Nontakan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้เป็นที่รัก

นันทกานต์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้เป็นที่รัก

นิธิกานต์  (  Nitikan  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์อันเป็นที่รัก

ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชณ์ผู้เป็นที่รัก

ณัฏฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

พีระกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีรกานต์  (  Veerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีระกานต์  (  Veerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า   นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ธีระกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

พุฒิกานต์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ความมั่งคั่งอันเป็นที่รัก

ภัทรกานต์  (  Pattarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง