ชื่อที่มีคำว่า นภา

     ชื่อที่มีคำว่า  นภา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  ท้องฟ้า

สิรินภา  (  Sirinapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม

ทิพนภา  (  Tipnapa  )  แปลว่า  สวรรค์

ทิพย์นภา  (  Tipnapa  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา

พรนภา  (  Pornnapa  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้

ศศินภา  (  Sasinapa  )  แปลว่า  พระจันทร์

ขวัญนภา  (  Khwannapa  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความเจริญ

อรนภา  (  Ornnapa  ,  Onnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

เพ็ญนภา  (  Pennapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้

นภามณี  (  Napamanee  )  แปลว่า   แก้วฟ้า

พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม

นภาวรรณ  (  Napawan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม

นภารัชนี  (  Naparatchanee  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งราตรี

นภารัศมี  (  Naparatsamee  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งแสงสว่าง

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  มองฟ้า

นภาภัสร์  (  Napapas  )  แปลว่า  ฟ้าสว่าง

นภาทิพย์  (  Napatip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา

นภามาส  (  Napamas  )  แปลว่า  พระจันทร์

นภามาศ  (  Napamas  )  แปลว่า  ฟ้าสีทอง

นภารัตน์  (  Naparat  )  แปลว่า  แก้วฟ้า

นภาวัลย์  (  Napawal ,  Napawan   )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ