ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วิสุทธิ "

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  "  วิสุทธิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

วิสุทธิณี   (  Wisuttinee  ,  Visuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

วิสุทธินาฏ  (  Wisuttinat  )  แปลว่า    นางผู้หมดจด

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักบริสุทธิ์

วิสุทธิพรรณ  (  Wisuttipan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด

วิสุทธิภรณ์  (  Wisuttiporn  )  แปลว่า    เครื่องประดับที่บริสุทธิ์

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

วิสุทธิชัย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  การชนะที่บริสุทธิ์

วิสุทธิไชย  (  Wisuttichai  )   แปลว่า  ผู้หมดจดเจริญกว่า

วิสุทธิศักดิ์  (  Wisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันหมดจด

วิสุทธิวุฒิ  (  Wisuttiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่หมดจด

วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่บริสุทธิ์

วิสุทธิพงษ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่บริสุทธิ์

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

วิสุทธิรัฐ  (  Wisuttirat  )  แปลว่า  บ้านเมืองสะอาด

วิสุทธิพัฒน์  (  Wisuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่หมดจด

วิสุทธิวัฒน์  (  Wisuttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่หมดจด

วิสุทธิกรณ์  (  Wisuttikorn  )  แปลว่า   ฉลาดหมดจด

วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด

วิสุทธิ์  (  Wisut  )   แปลว่า   หมดจด      บริสุทธิ์       สะอาด

วิสุทธิ์ศานต์  (  Wisutsan  )  แปลว่า    สงบสะอาด

วิสุทธิ์สันต์  (  Wisutsan  )  แปลว่า    เงียบสะอาด

วิสุทธิ์สัณห์  (  Wisutsan  )  แปลว่า  งามหมดจด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง