ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ประ "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ประ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิงและ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสง     แสงสว่าง

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ประภาพร  (  Prapaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ประภารัตน์  (  Praparat  )  แปลว่า  แสงเพชร

ประภาพัชร์  (  Prapapach  )  แปลว่า  แสงเพชร

ประภากานต์  (  Prapakan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันเป็นที่รัก

ประภากาญจน์  (  Prapakan  )  แปลว่า  แสงทอง

ประภานาฏ  (  Prapanat  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม

ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

ประไพกุล  (  Prapaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

ประไพเกศ  (  Prapaikes  )  แปลว่า  ผู้มีผมงาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพพร  (  Prapaiporn  )  งามนำสุขมาให้

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ประไพภัค  (  Prapaipak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีงาม

ประไพพักตร์  (  Prapaipak  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  

ประพิณ  (  Prapin  )   แปลว่า  ฉลาด   ปวีณ

ประหนึ่ง  (  Pranung  )  แปลว่า   เหมือน       ดัง     เช่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ