ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ธีร "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ธีร  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง. และ ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ธีรดา  (  Teerada  )  แปลว่า    นักปราชญ์

ธีรญา  (  Teeraya  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า   นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ธีรทิพย์  (  Teerathip  ,  Teeratip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ธีรลักขณ์  (  Teeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์

ธีรพรรณ  (  Teerapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ธีรภรณ์  (  Teeraporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

ธีรรัตน์  (  Teerarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

ธีรนาฏ  (  Teeranat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา

ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีปัญญา

ธีรภัค  (  Teerapak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีรภัส  (  Teerapas  )  แปลว่า    แสงแห่งนักปราชญ์

ธีรวลี  (  Teerawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรวดี  (  Teerawadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ธีระ  (  Teera  ,  Theera  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสามารถ

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีรวัฒน์  (  Teerawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีรภัทร์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ

ธีรลักษณ์  (  Teeralak  )  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์

ธีรวุฒิ  (  Teerawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ธีรชัย  (  Teerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์

ธีรไชย  (  Teerachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า

ธีรรัฐ  (  Teerarat  )  แปลว่า   เมืองแห่งนักปราชญ์

ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ธีรกุล  (  Teerakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรวนัส  (  Teerawanas  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญป่า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์