ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ประ " 2

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ประ  "  2   มีชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทืเช่น
ประกอบ  (  Prakob  )  แปลว่า  ทำ   ปรุงให้เข้ากัน

ประกอบชัย  (  Prakobchai  )  แปลว่า  ผู้ทำการชนะ    ผู้มีชัยชนะ

ประกาศิต  (  Prakasit  )  แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด

ประกิต  (  Prakit  )  แปลว่า  ประกอบ  

ประจวบ  (  Prajuab  )    แปลว่า  พบ   ประสบ   

ประจักษ์  (  Prajak  )  แปลว่า  ชัดเจน   แจ่มแจ้ง  

ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก

ประชา  (  Pracha  )  แปลว่า  หมู่คน  

ประดิษฐ์  (  Pradis  )   แปลว่า  จัดทำขึ้น  

ประทีป  (  Prateep  )  แปลว่า  โคมไฟ   ตะเกียง  

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

ประสงค์  (  Prasong  )  แปลว่า  ความต้องการ   การมุ่งหมาย  

ประสพ  (  Prasop  )   แปลว่า  การเกิดผล  

ประสบ  (  Prasob  )  แปลว่า  ได้    พบ  

ประสาธน์  (  Prasan  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ    เครื่องประดับ  

ประสาน  (  Prasan  )  แปลว่า   เชื่อม   ทำให้เข้ากันสนิท  

ประสาร  (  Prasan  )  แปลว่า  คลี่ออก   ขยาย  

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ  

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ   

ประภัส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงพราวๆเหมือนแสงอาทิตย์แรกขึ้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ