ชื่อผู้หญิงที่แปลว่า " ลูก "

  ชื่อผู้หญิงที่แปลว่า  "  ลูก  "  มีดังนี้  อาทิ  เช่น

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกแก้ว   ลูกผู้ประเสริฐ

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า     ลูกผู้เป็นที่รัก

ธิดาทิพย์  (  Tidathip  ,  Tidatip  )    แปลว่า  ลูกเป็นของเทวดา

ธิดาพัณณ์  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความงาม

ธิดาวัณณ์  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความงาม

ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )   แปลว่า  ลูกผู้มีความงาม

ธิดาวัลย์  (Tidawal  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นเครือเถา

ธิดาวัณย์  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกงาม     ลูกดี

ธิดาวดี  (  Tidawadee  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนยากุล  (  Danayakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

ดนยาวดี  (  Danayawadee  )  แปลว่า    ลูกผู้หญิง

ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดนยาทิพย์  (  Danayathip  ,  Danayatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ดนยาพัณณ์  (  Danayapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม

ดนยานาถ  (  Danayanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุชาทิพย์    (  Danuchathip  ,  Danuchatip  )   แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดนุชาพัณณ์  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม

ดนุชากุล  (  Danuchakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

ดนุชาวดี  (  Danuchawadee  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุชานาถ  (  Danuchanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ชามารัตน์  (  Chamarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ชามากุล  (  Chamakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

ชามาทิพย์  (  Chamathip  ,  Chamatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ชามาวดี  (  Chamawadee  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ชามานาถ  (  Chamanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์