ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " ลดา "

  ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  "  ลดา  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้

เพียงลดา  ( Pianglada  )  แปลว่า    เหมือนเครือเถา

พัชรลดา  (  Patcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา

กุลลดา  (  Kunlada ,  Kullada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ดุจลดา  (  Dujlada  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา

ดลลดา  (  Dollada  )  แปลว่า  เครือเถาบันดาลให้

ดวงลดา  (  Duonglada  )แปลว่า  วงศ์วาน  ผู้เป็นเครือเถา

ทวิลดา  (  Tawilada  )  แปลว่า  สองสาย

ธัญลดา  (  Tanyalada  )  แปลว่า  ผู้มั่งมี

ศิรลดา  (  Siralada  )  แปลว่า  ยอดเครือเถา

ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่

เสาวลดา  (  Saowalada  )   แปลว่า  เครือเถางาม

ผกายลดา  (  Phakielada  )  แปลว่า  เครือเถาดาว

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์

ปิยะลดา  (  Piyalada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก

อุไรลดา  (  Urailada  )   แปลว่า  สายทอง

จุไรลดา  (  Jurailada  )  แปลว่า  เส้นไรผม

นลินลดา  (  Nalinlada  )  แปลว่า  บัวสาย        สายบัว  

ประกายลดา  (  Prakielada  )  แปลว่า  เครือเถาดาว

อนงค์ลดา  (  Anonglada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครือเถา

ณ ลดา  (  Nalada  )  แปลว่า  ในเชื้อสาย

นาฏลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา

วรลดา  (  Worralada  ,  Vorralada  )  แปลว่า    เชื้อสายผู้ประเสริฐ

จุฑาลดา  (  Jutalada  ,  Juthalada  )  แปลว่า  ยอดเครือเถา

ธิติลดา  (  Thitilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

ขวัญลดา  (  Khwanlada  )   แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

จารุลดา  (  Jarulada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  

วลัยลดา  (  Walailada  )  แปลว่า  สายกำไล

อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา

ความคิดเห็น

 1. นภัสส์ลดา แปลว่าอะไรคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นภัสส์ลดา แปลว่า แสงสว่างแห่งเครือเถา

   ลบ
 2. อลินลดา แปลว่าอะไรค่ะ

  ตอบลบ
 3. ชาลดา แปลว่าอะไรค่ะ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ