ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " ลดา "

  ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  "  ลดา  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้

เพียงลดา  ( Pianglada  )  แปลว่า    เหมือนเครือเถา

พัชรลดา  (  Patcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา

กุลลดา  (  Kunlada ,  Kullada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ดุจลดา  (  Dujlada  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา

ดลลดา  (  Dollada  )  แปลว่า  เครือเถาบันดาลให้

ดวงลดา  (  Duonglada  )แปลว่า  วงศ์วาน  ผู้เป็นเครือเถา

ทวิลดา  (  Tawilada  )  แปลว่า  สองสาย

ธัญลดา  (  Tanyalada  )  แปลว่า  ผู้มั่งมี

ศิรลดา  (  Siralada  )  แปลว่า  ยอดเครือเถา

ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่

เสาวลดา  (  Saowalada  )   แปลว่า  เครือเถางาม

ผกายลดา  (  Phakielada  )  แปลว่า  เครือเถาดาว

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์

ปิยะลดา  (  Piyalada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก

อุไรลดา  (  Urailada  )   แปลว่า  สายทอง

จุไรลดา  (  Jurailada  )  แปลว่า  เส้นไรผม

นลินลดา  (  Nalinlada  )  แปลว่า  บัวสาย        สายบัว  

ประกายลดา  (  Prakielada  )  แปลว่า  เครือเถาดาว

อนงค์ลดา  (  Anonglada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครือเถา

ณ ลดา  (  Nalada  )  แปลว่า  ในเชื้อสาย

นาฏลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา

วรลดา  (  Worralada  ,  Vorralada  )  แปลว่า    เชื้อสายผู้ประเสริฐ

จุฑาลดา  (  Jutalada  ,  Juthalada  )  แปลว่า  ยอดเครือเถา

ธิติลดา  (  Thitilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

ขวัญลดา  (  Khwanlada  )   แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

จารุลดา  (  Jarulada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  

วลัยลดา  (  Walailada  )  แปลว่า  สายกำไล

อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา

ความคิดเห็น

 1. นภัสส์ลดา แปลว่าอะไรคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นภัสส์ลดา แปลว่า แสงสว่างแห่งเครือเถา

   ลบ
 2. อลินลดา แปลว่าอะไรค่ะ

  ตอบลบ
 3. ชาลดา แปลว่าอะไรค่ะ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับท้องฟ้า

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่เกี่ยวกับฤดู , ทิศ และ ทะเล ภูเขา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่า แสงสว่าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ