ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วิไล "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วิไล  "    มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้

วิไล  (  Wilai  ,  Vilai  )  แปลว่า   งาม

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

วิไลกานต์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

วิไลพร  (  Wilaiporn  )   แปลว่า  ผู้เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงาม

วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

วิไลรัตน์  (  Wilairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

วิไลพัชร์  (  Wilaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

วิไลภัทร์  (  Wilaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

วิไลมณี  (  Wilaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม

วิไลกันย์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  นางงาม

วิไลกาญจน์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ทองงาม

วิไลนุช  (  Wilainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

วิไลนาฏ  (  Wilainat  )  แปลว่า  นางงาม

วิไลนาตย์  (  Wilainat  )  แปลว่า  นางงาม

วิไลโฉม  (  Wilaichom  )  แปลว่า  รูปงาม

วิไลฉวี  (  Wilaichawee )  แปลว่า  ผิวงาม

วิไลชนา  (  Wilaichana  )  แปลว่า  คนงาม

วิไลณัฐ  (  Wilainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

วิไลผกา  (  Wlaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม

วิไลดารา  (  Wilaidara  )  แปลว่า  ดาวงาม

วิไลทิชา  (  Wilaiticha  )  แปลว่า  นกงาม

วิไลทิพ  (  Wilaitip  )  แปลว่า  สวรรค์งาม     วันงาม

วิไลทิพย์  (  Wilaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

วิไลธิดา  (  Wilaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม

วิไลนภา  (  Wilainapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์