ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิศ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พิศ  "  มีชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

พิศธารา  (  Pistara  )  แปลว่า  มองดูธารน้ำ

พิศสุดา  (  Pissuda  )  แปลว่า  นางงาม

พิศพรรณ  (  Pispan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง
 
พิศกมล  (  Piskamol  )   แปลว่า  บัวงาม

พิศชนา  (  Pischana  )  แปลว่า  มองคน

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  มองฟ้า

พิศพัชรา  (  Pispatchara  )  แปลว่า   มองเพชร

พิศกานดา  (  Piskada  )  แปลว่า  มองผู้เป็นที่รัก

พิศดาริกา  (  Pisdaraka  )  แปลว่า  มองดาว

พิศหทัย  (  Pishatai  )  แปลว่า  ดูใจ

พิศหฤทัย  (  Pisharutai  )  แปลว่า  ดูใจ

พิศเนตร  (  Pisnet  )  แปลว่า  มองตา

พิศพิมล   (  Pispimol  )  แปลว่า  งาม  งดงาม

พิศมณี  (  Psmanee  )  แปลว่า   มองเพชร

พิศลดา  (  Pislada  )  แปลว่า  มองผู้เป็นเชื้อสาย

พิศรัตนา  (  Pisrattana  )  แปลว่า   มองแก้ว

พิศวัลยา  (  Piswanlaya  )  แปลว่า  มองดูผู้เป็นเชื้อสาย

พิศลาวัณย์  (  Pislawan  )   แปลว่า  งามยิ่ง

พิศอัปสร  (  Pisabsorn  )  แปลว่า  มองดูนางฟ้า

พิศรัชนี   (  Pisratchanee  )  แปลว่า  มองดูราตรี

พิศสุรีย์  (  Pissuree  )  แปลว่า   มองตะวัน

พิศศศิ  (  Pissasi  )  แปลว่า  มองกระต่าย      มองจันทร์

พิศเพ็ญ  (  Pispen  )   แปลว่า   งาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง