ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พจนา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พจนา   หรือ  พจน์  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พจนาวดี  (  Potjanawadee  ,  Potjanavadee  )   แปลว่า  ผู้กล่าว

ถ้อยคำ

พจนาวลี  (  Potjanawalee  , Potjanavalee  )  แปลว่า  คำพูด    เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

พจนาภรณ์  (  Potjanaporn  )  แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ

พจนานาฏ  (  Potjananat  )   แปลว่า  นางผู้กล่าวถ้อยคำ

พจนานาถ  (  Potjananath  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่พึ่ง

พจนาพรรณ  (  Potrjanapan  )  แปลว่า    ผู้กล่าวถ้อยคำสรรเสริญ

พจนาพร  (  Potjanaporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนำสุขมาให้

พจนามณี  (  Potjanamanee  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร

พจนารัตน์  (  Potjanarat   )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร

พจนาพัชร์  (  Potjanapat ,  Potjanapach    )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร

พจนากานต์  (  Potjanakan  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พจนา  (  Potjana   )  แปลว่า   ถ้อยคำ    คำพูด

พจน์  (  Pot  ,  Poj  )   แปลว่า   ถ้อยคำ   คำพูด

พจนวัฒน์  (  Potjanawat  ,  Potjanavat  )  แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ

พจนากุล   (  Potjanakul ,  Potjanakun  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

พจนาพงศ์  (  Potjanapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

พจนาพัฒน์  (  Potjanapat  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

พจนาวุฒิ  (  Potjanawut  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ

พจน์วงษ์  (  Potvong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

พจน์วงศ์  (  Potvong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

พจนาธร  (  Potjanatorn ,  Potjanathorn  )   แปลว่า   ผู้ทรงไว้ซึ่งถ้อยคำ

พจนสุทธิ์   (  Potjanasut  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำหมดจด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์