ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ปวีณา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ปวีณา  หรือ  ปวีณ์  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ปวีณา  (  Paweena  ,  Paveena  )  แปลว่า   ฉลาด   มีฝีมือดี

ปวีณาภรณ์  (  Paweenaporn  )   แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็น-

เครื่องประดับ

ปวีณาพรรณ  (  Paweenapan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงด้วยความฉลาด

ปวีณาพร  (  Paweenaporn  )   แปลว่า   ฉลาดนำสุขมาให้

ปวีณากานต์  (  Paweenakan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักฉลาด

ปวีณารัตน์  (  Paweenarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความฉลาด

ปวีณาพัชร์  (  Paweenapach  )   แปลว่า   แก้วแห่งความฉลาด

ปวีณากุล  (  Paweenakul  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายฉลาด

ปวีณ์นาฏ  (  Paweenat  ,  Paveenat  )   แปลว่า  นางผู้ฉลาด

ปวีณ์นุช  (  Paweenuch  )  แปลว่า  น้องฉลาด

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปวีณ  (  Paween  ,  Paveen  )   แปลว่า  ฉลาด     มีฝีมือดี

ปวีณ์    (  Pawee  ,  Pavee  )   แปลว่า  ฉลาด   มีฝีมือดี

ปวีณ์พงศ์  (  Paweepong  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉลาด

ปวีณ์พงษ์  (  Paweepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉลาด

ปวีณ์กานต์  (  Paweekan  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดอันเป็นที่รัก

ปวีณพงษ์  (  Paweenpong  )  แปล่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉลาด

ปวีณพงศ์  (  Paweenpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉลาด

ปวีณไชย  (  Paweenchai  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดกว่า

ปวีณชัย   (  Paweenchai  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดชนะ

ปวีณภัทร์  (  Paweenpat  )   แปลว่า  ผู้น่ารักฉลาด

ปวีณพัฒน์  (  Paweenpat  )   แปลว่า   ผู้ฉลาดมีความเจริญ

ปวีณวัฒน์  (  Paweenwat  )   แปลว่า  ผู้ฉลาดมีความเจริญ

ปวีณวัจน์  (  Paweenwat  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำฉลาด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ