ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ไพ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  "  ไพ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม     หลากหลาย

ไพริน  (  Pairin  )  แปลว่า  ข้าศึก

ไพลิน  (  Pailin  )   แปลว่า   พลอยสีน้ำเงิน

ไพลินรัตน์  (  Pailinrat  )  แปลว่า   แก้วสีน้ำเงิน

ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่าง  ๆ

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ไพรัช  (  Pairat ,  Pairach   )  แปลว่า   ต่างประเทศ

ไพรัชกุล  (  Pairatkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ

ไพรัชพงศ์  (  Pairatpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ

ไพรัชพงษ์  (  Pairatpong  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ

ไพรินทร์  (  Pairin  )   แปลว่า  ข้าศึก

ไพโรจน์  (  Pairoj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง     สุกใส

ไพโรจน์กุล  (  Pairojkul  )   แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

ไพศาล  (  Paisal , Paisan  )  แปลว่า   กว้างขวาง

ไพศาลกุล  (  Paisankul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กว่้างขวาง

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า   ชื่อพลอยสีเขียว

ไพฑูรย์กุล  (  Paitoonkul  )   แปลว่า   เชื้อสายพลอยสีเขียว

ไพบูลย์  (  Paipool  )   แปลว่า   ความกว้างขวาง    ความเต็มเปี่ยม

ไพบูลย์กุล  (  Paipoolkul  )   แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายเต็มเปี่ยม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก