ตั้งชื่อที่เกี่ยวกับวงศ์ญาติ

  ตั้งชื่อที่เกี่ยวกับวงศ์ญาติ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาตา  (  Mata ,  Matha  )   แปลว่า  แม่

ปานมาตา  (  Panmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่

ดุจมาตา  (  Dujmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่

ปานชนก  (  Panchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

มนัสชนก  (  Manaschanok  )  แปลว่า   ใจพ่อ

ดุจชนก  (  Dujchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

หทัยชนก  (  Hataichanok  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชนก  (  Chanok  )   แปลว่า   พ่อ

ชนกกุล  (  Chanokkul  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ชนกพงศ์  (  Chanokpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ชนกพงษ์  (  Chanokpong  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

เชษฐา  (  Chetta  ,  Chesta  )   แปลว่า   พี่     ผู้เจริญกว่า

เชษฐกานต์  (  Chestakan  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก      ผู้เป็นที่รักเจิญกว่า

กนิษฐ์  (  Kanit  )   แปลว่า   น้อง

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )   แปลว่า   น้อง

กนิษฐ์กุล  (  Kanitkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง

กนิษฐ์พงศ์  (  Kanitpong  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายน้อง

กนิษฐ์กานต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ขนิษฐ์กานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นืี่รัก

ขนิษฐ์กุล  (  Khanitkul  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายน้อง

ขนิษฐ์พงศ์  (  Khanitpong  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายน้อง

ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า   ฉัน   ข้าพเจ้า   ตนเอง

ดนู  (  Danoo  )   แปลว่า  ฉัน   ข้าพเจ้า   ตนเอง

ดนุพงศ์  (  Danupong  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน

ดนุพงษ์  (  Danupong  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายฉัน

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของฉัน

ดนุกุล  (  Danukul  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายของฉัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ