ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " นิร "

  ขื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  นิร   หรือ  นิรา  หรือ   นฤ  "  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

นิรมล  (  Nilamol  )  แปลว่า  สาวสวย    นางงาม   ผู้หมดจด

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  ผู้หมดจด     นางงาม

นฤวิภา  (  Naruvipa  ,  Naruwipa  )  แปลว่า  สว่าง

นิรสมร  (  Nirasamorn  )   แปลว่า   ไม่มีการรบ

นิรอรดี  (  Niraorradee  )   แปลว่า   ไม่มีความไม่พอใจ

นิรอรติ  (  Niraorrati  )   แปลว่า  ไม่มีความไม่พอใจ

นฤอรดี  (  Naruorradee  )   แปลว่า   ไม่มีความไม่พอใจ

นฤอรติ  (  Naruorrati  )   แปลว่า  ไม่มีความไม่พอใจ

ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

นิรกันต์  (  Nirakan  )  แปลว่า  ไม่ตัด    ไม่หมุน

นฤกันต์  (  Narukan  )  แปลว่า  ไม่ตัด   ไม่ขาด   ไม่หมุน

นิรเดชน์  (  Niradech  )  แปลว่า  ไม่มีลูกศร   ไม่มีลูกปืน

นฤเดชน์  (  Narudech  )   แปลว่า  ไม่มีลูกศร     ไม่มีลูกปืน

นฤพยศ  (  Narupayos  )  แปลว่า  ไม่ถือตัว

นิรพันธ์  (  Nirapan  )   แปลว่า  ไม่ผูกมัด  ไม่มีพันธะ

นิราพันธ์  (  Narupan  )  แปลว่า  ไม่ผูกมัด     ไม่มีพันธะ

นฤพันธ์  (  Narupan  )  ไม่มีพันธะ   ไม่ผูกมัด

นิรวัส  (  Nirawas ,  Naruvas   )  แปลว่า  ไม่มีฝน

นฤวัส  (  Naruwas  ,  Naruvas  )  แปลว่า  ไม่มีฝน

นฤสิงห์  (  Narusing  )    แปลว่า  ไม่มีสัตว์ดุร้าย

นิรสิงห์  (  Nirasing  )  แปลว่า  ไม่มีสัตว์ดุร้าย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ