ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ภัสรา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ภัสรา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า   แสงสว่าง       รัศมี

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )   แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )   แปลว่า  รัศมีแห่งความงาม

ภัสรานาฏ  (  Passaranat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง    ผู้รุ่งเรือง

ภัสรารัตน์  (  Passararat  )  แปลว่า  รัศมีเพขร

ภัสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันเป็นที่รัก

ภัสรากาญจน์  (  Passarakan  )   แปลว่า  แสงทอง

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง      รัศมี  

ภัสราวดี  (  Passarawadee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ภัสราวลี  (  Passarawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภัสราวัลย์  (  Passarawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภัสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  รัศมีแก้ว

ภัสราวรรณ  (  Passarawan  )  แปลว่า  รัศมีแห่งความงาม

ภัสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ภัสรากุล  (  Passarakul,  Passarakun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง

ภัสราทิพย์  (  Passarathip  ,  Passaratip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา

ภัสราทิพ  (  Passarathip  ,  Passaratip  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งวัน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "