ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วัจนา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วัจนา  หรือ  วัจน   หรือ  วัจน์  "  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วัจนา  (  Watjana  ,  Vatjana  )   แปลว่า   ถ้อยคำ   คำพูด

วัจนาภรณ์  (  Watjanaporn  ,  Vatjanaporn  )   แปลว่า   ผู้กล่าว

ถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ

วัจนาวลี  (  Watjanawalee  )   แปลว่า  คำพูด   ถ้อยคำ    เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

วัจนาวดี   (  Watjanawadee  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำ

วัจนารัตน์  (  Watjanarat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร

วัจนาพัชร์  (  Watjanapach  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร

วัจนานาฏ  (  Watjananat   )   แปลว่า   นางผู้กล่าวถ้อยคำ

วัจนานุช  (  Watjananuch  )   แปลว่า   น้องผู้กล่าวถ้อยคำ

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วัจน์  (  Wat  ,  Vat  )   แปลว่า   ถ้อยคำ      คำพูด

วัจนะ  (  Watjana  ,  Vatjana   )   แปลว่า   ถ้อยคำ    คำพูด

วัจนพัฒน์  (  Watjanapat   )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำเจริญ

วัจนภัทร์  (  Watjanapat  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก

วัจนพร  (  Watjanaporn  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำนำสุขมาให้

วัจนวุฒิ  (  Watjanawut  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ

วัจนชัย  (  Watjanachai  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งการชนะ

วัจนไชย  (  Watjanachai  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำที่เจริญกว่า

วัจนพงศ์  (  Watjanapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

วัจนพงษ์  (  Watjanapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

วัจนวงศ์  (  Watjanavong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

วัจนวงษ์  (  Watjanavong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ

วัจนณัฐ  (  Watjananat  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์

วัจนณัฏฐ์  (  Watjananat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง