ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิทยา "

 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  " พิทยา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น  

พิทยาวดี  (  Pittayawadee  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

พิทยาวลี  (  Pittayawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

พิทยามณี   (  Pittayamanee  )  แปลว่า   แก้วแห่งความรู้

พิทยารัตน์  (  Pittayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความรู้

พิทยาภรณ์  (  Pittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ

พิทยาพรรณ  (  Pittayapan  )   แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียงด้วยความรู้

พิทยานาฏ  (  Pittayanat  )  แปลว่า   นางผู้มีความรู้

พิทยานุช  (  Pittayanut  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรู้

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า   ความรู้     วิทยา

พิทยาพงศ์  (  Pittayapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

พิทยาพงษ์  (  Pittayapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

พิทยากานต์  (  Pittayakan  )  แปลว่า   ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก

พิทยาเดช  (  Pittayadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงด้วยความรู้

พิทยาไชย  (  Pittayachai  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้เจริญกว่า

พิทยาชัย  (  Pittayachai  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ชนะ

พิทยากุล  (  Pittayakal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

พิทยาพร  (  Pitayaporn  )  แปลว่า  ความรู้นำสุขมาให้

พิทยารัฐ  (  Pittayarat  )  แปลว่า  เมืองแห่งความรู้

พิทยาวัจน์   (  Pittayawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำมีความรู้

พิทยาวัฒน์  (  Pittayawat  )   แปลว่า  ผู้มีความรู้เจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ