ชื่อที่แปลว่า สอง

  ชื่อที่มีคำแปลว่า  "  สอง  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิชา  (  Ticha  )   แปลว่า   สองหน     สองครั้ง   ผู้เกิดสองครั้ง   นก

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า   เพชรที่เจียระไนแล้ว

ทิชาพัชร์  (  Tichapach  ,  Tichapat  )   แปลว่า   เพชรที่เจียระไนแล้ว

ทิชาทิพย์  (  Tichathip  , Tichatip  )  แปลว่า   ผู้เกิดสองครั้งเป็นของเทวดา

ทิชานุช  (  Tichanuch  )  แปลว่า   น้องสอง     น้องผู้เกิดสองครั้ง

ทิชานาฏ  (  Tichanat  )   แปลว่า   นางผู้เกิดสองครั้ง

ชไมนาฏ  (  Chamainat  )   แปลว่า   นางทั้งคู่

ชไมนุช(  Chamainuch  )   แปลว่า   น้องทั้งคู่

ชไมณัฐ  (  Chamainat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่

ชไมนัฐ  (  Chamainat  )   แปลว่า   นักปราชญ์ทั้งคู่

ชไมรัตน์  (  Chamairat  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่

ชไมพัชร์  (  Chamaipach  ,  Chamaipat  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่

ชไมขวัญ  (  Chamaikhwan  )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญทั้งคู่

ชไมธร  (  Chamaitorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ทั้งคู่

ชไมพร  (  Chamaiporn  )   แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่

ชไมภรณ์  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทั้งคู่

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ทิชากานต์  (  Tichakan  )   แปลว่า   ผู้เกิดสองครั้งอันเป็นที่รัก

ทวากานต์  (  Tawakan  ,  Tavakan  )  แปลว่า  สองผู้เป็นที่รัก

ทวาเชษฐ์  (  Tawachet  ,  Tavachet  )   แปลว่า   พี่สอง

ทิชาพร  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาใหัสองครั้ง

ทิชาพัฒน์  (  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญสองครั้ง

ทิชาวัฒน์  (  Tichawat  ,  Tichavat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญสอง

ทิชาภัทร์  (  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งน่ารัก

ทิชาณัฐ  (  Tichanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สอง

ทิชาณัฏฐ์  (  Tichanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สอง

ทิชานัฐ  (  Tichanat  )  แปลว่า   นักปราชญ์สอง

ทิชานัฏฐ์  (  Tichanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สอง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง