ชื่อที่เกี่ยวกับเทวดา

     ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับเทวดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  พระลักษมี  ,   นางงาม

ลักษมี  (  Laksamee  )  แปลว่า  ชื่อมเหสีพระนารายณ์  ,  โชคลาภ

ศจี  (  Sajee  )  แปลว่า    ชื่อชายาพระอินทร์

วัชรี  (  Watcharee  ,  Vatcharee   )  แปลว่า   พระอินทร์  ,   เพชร

วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เทวีแห่งเหล้า ,   เหล้า

ศุลี  (  Sulee  )   แปลว่า   พระศิวะ     ผู้ถือหอกหรือตรี

ศุลีพร  (  Suleeporn  )   แปลว่า   พรพระศิวะ

สุชาดา  (  Suchada  )   แปลว่า   ชื่อมเหสีพระอินทร์   ,   ลูกผู้มีสกุลดี

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  ชื่อชายาพระอินทร์    ,    ผู้งดงามยิ่ง

สุธรรมา  (  Sutamma  )  แปลว่า  ชื่อชายาพระอินทร์  ,     ผู้มีคุณความดียิ่ง

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า   นางสวรรค์

อัปสร  (  Absorn  )  แปลว่า   นางฟ้า

จันทรา  (  Jantra  )   แปลว่า  พระจันทร์

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กฤษณะ  (  Kritsana  )  แปลว่า    พระกฤษณะ  ,  ดำ ,  มืด  , แรม

วรัญญู  (  Warunyoo  ,  Varunyoo  )   แปลว่า  พระพุทธเจ้า  ,  ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ

วิษณุ  (  Witsanu  ,  Vitsanu  )  แปลว่า    พระนารายณ์

พิษณุ  (  Pitsanu   )   แปลว่า   วิษณุ

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า   วิทยาธร  ,   กำจร

วรุณ  (  Warun  ,  Varun  )  แปลว่า   พระพิรุณ  ,   เทวดาแห่งฝน

วัชรินทร์  (  Watcharin  , Vatcharin  )   แปลว่า   พระอินทร์

วัชเรนทร์   (  Watcharen  ,  Vatcharen  )   แปลว่า   พระอินทร์  

วาสุเทพ  (  Wasutep  ,  Vasutep  )   แปลว่า    พระนารายณ์

พรหม  (  Prom  )   แปลว่า   พระพรหม ,  ผู้สร้าง

ศักร  (  Sak  )  แปลว่า    พระอินทร์ ,   มีฤทธิ์ ,  มีอำนาจ

ศักรินทร์  (  Sakkarin  )  แปลว่า   พระอินทร์

ศิวะ  (  Siwa  ,  Siva  )  แปลว่า   พระอิศวร

สุธาสี  (  Sutasee  )  แปลว่า   เทวดาผู้ชาย  ,   ผู้กินของทิพย์  

เทพ  (  Tep  )   แปลว่า  เทวดา

เทวัญ  (  Tewan  )  แปลว่า   หมู่เทพ

เทวา  (  Tewa  ,  Teva  )   แปลว่า   เทวดา

ธเนศ    (  Tanes  )   แปลว่า   ท้าวกุเวร   ,  เจ้าแห่งทรัพย์

ธเนศวร  (  Tanesuon  )    แปลว่า   ท้าวกุเวร  ,  เจ้าแห่งทรัพย์

สุธา   (  Suta  ,  Sutha  )  แปลว่า   อาหารทิพย์

สุรินทร์  (  Surin  )   แปลว่า   พระอินทร์

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

สุริยัน  (  Suriyan  )  แปลว่า   พระอาทิตย์

สุริยะ  (  Suriya  )  แปลว่า   พระอาทิตย์

อัศวิน  (  Atsawin  ,  Atsavin  )   แปลว่า    ชื่อเทวดา  ,   นักรบขี่ม้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์