ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " จริยา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "จริยา  หรือ  จริย  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ เช่น

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า   ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ

จริยาวดี  (  Jariyawadee  ,  Jariyavadee  )   แปลว่า   ผู้มีกิริยาดี

จริยาวลี  (  Jariyawalee  ,  Jariyavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาดี

จริยานาฏ  ( Jariyanat  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี

จริยานุช  (  Jariyanuch  )   แปลว่า   น้องผู้มีกิริยาดี

จริยารัตน์  (  Jariyarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความประพฤติดี

จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาดีเป็นเครื่องประดับ

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จริยะ  (  Jariya  )  แปลว่า   ผู้มีความประพฤติดี

จริยพงศ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความประพฤติดี

จริยพงษ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาดี

จริยกานต์  (  Jariyakan  )  แปลว่า   ผู้มีกิริยาดีอันเป็นที่รัก

จริยพันธุ์  (  Jariyapan  )  แปลว่า    เชื้อสายผู้มีกิริยาดี

จริยากุล  (  Jariyakul  ,  Jariyakun  )    แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาดี

จริยชัย  (  Jariyachai  )  แปลว่า   ผู้ชนะมีกิริยาดี

จริยไชย  (  Jariyachai  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาดีเจริญกว่า

จริยณัฐ  (  Jariyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกิริยาดี

จริยณัฏฐ์  (  Jariyanat  )  แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีกิริยาดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "