ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ภัค "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ภัค   "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ภัควดี  (  Pakkawadee  ,  Pakkavadee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ภัคสินี  (  Pakkasinee  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   ผู้มีโชคดี

ภัคอร(  Pakkaorn )  แปลว่า   ผู้มีโชคดี

ภัคพรรณ  (  Pakkapan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามโชคดี

ภัคภรณ์  (  Pakkaporn  )   แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับแห่งความโชคดี

ภัคนาฏ  (  Pakkanat  )  แปลว่า   นางผู้โชคดี  

ภัคนุช  (  Pakkanut  )  แปลว่า   น้องผู้โชคดี    

ภัคนารี  (  Pakkanaree  )  แปลว่า   นางผู้โชคดี

ภัคลดา  (  Pakkalada  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้โชคดี

ภัควัลย์  (  Pakkawal  ,  Pakkaval  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเจริญ

ภัครัตน์  (  Pakkarat  )   แปลว่า  แก้วแห่งความโชคดี

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ภัคพงศ์  (  Pakkapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้โชคดี

ภัคพงษ์  (  Pakkapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเจริญ

ภัคพัฒน์  (  Pakkapat  )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญยิ่ง

ภัควัฒน์  (  Pakkawat  ,  Pakkavat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญยิ่ง

ภัคภัทร์  (  Pakkapat  )  แปลว่า   ผู้น่ารักโชคดึ

ภัคภพ  (  Pakkapop  )   แปลว่า   โลกแห่งความเจริญ

ภัควุฒิ  (  Pakkawut  ,  Pakkavut  )  แปลว่า   ผู้เมีความเจริญยิ่ง

ภัคเดช  (  Pakkadech  )   แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและโชคดี

ภัคณัฐ  (  Pakkanat  )  แปลว่า   นักปราชญ์ผู้โชคดี

ภัคณัฏฐ์  (  Pakkanat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้โขคดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ