ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " กุล "


  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  กุล  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กุลวดี  (  Kulwadee  ,Kulvadee  )   แปลว่า   ผู้มีสกุลดี

กุลกันยา  (  Kulkanya  )   แปลว่า   นางผู้มีสกุลดี

กุลกนิษฐ์   (  Kulkanit  )  แปลว่า   น้องผู้มีสกุลดี

กุลขนิษฐ์   (  Kulkhanit   )   แปลว่า   น้องผู้มีสกุลดี

กุลกมล  (  Kulkamol  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งดวงใจ

กุลธิดา   (  Kultida  )  แปลว่า   ลูกหญิงผู้มีสกุลดี

กุลสตรี   (  Kunlasatree  )   แปลว่า   นางผู้ควรเคารพ

กุลกัญญา  (  Kulkanya   )   แปลว่า   นางผู้มีสกุลดี

กุลชีวัน   (  Kulcheewan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชีวิตดี

กุลญาดา  (  Kulyada   )   แปลว่า  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

กุลทิชา   (  Kulticha  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

กุลทิพา  (  Kultipa  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งวัน

กุลทิวา  (  Kultiwa  ,  Kultiva  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งวัน

กุลนภา   (  Kulnapa  )  แปลว่า     ผู้เป็นเชื้อสายฟ้า

กุลนรี  (  Kulnaree  )   แปลว่า   นางผู้มีสกุลดี

กุลนิศา  (  Kulnisa  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี

กุลนิสา   (  Kulnisa  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี

กุลรัชนี  (  Kulratchanee  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กุลดิลก  (  Kuldilok  )   แปลว่า   ผู้เป็นมิ่งขวัญของตระกูล

กุลกานต์  (  Kulkan  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

กุลบดี  (  Kulbordee  )   แปลว่า  ผู้เป็นเจ้าของสกุล

กุลธนา  (  Kultana  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีทรัพย์

กุลพนา  (  Kulpana  )   แปลว่า  เชื้อสายป่า

กุลพนัส  (  Kulpanas  )  แปลว่า   เชื้อสายป่า

กุลปิติ  (  Kulpiti  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้อิ่มใจ

กุลพิชัย  (  Kulpichai  )  แปลว่า  ความชนะแห่งเชื้อสาย

กุลพิชิต  (  Kulpichit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ชนะ

กุลพิเชฐ  (  Kulpichet  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้ประเสริฐยิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "