ชื่อที่แปลเกี่ยวกับสัตว์

  ชื่อที่แปลเกี่ยวกับสัตว์   มีชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังต่อไปนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กระแต  (  Kratae  )  แปลว่า  สัตว์คล้ายกระรอก

กริณี  (  Karinee  )  แปลว่า   ช้างพัง

กรินี  (  Karinee  )   แปลว่า   ช้างพัง

โกกิลา  (  Kokila  , Gokila  )  แปลว่า  นกดุหว่า

กวาง  (  Kwang  )   แปลว่า  สัตว์สี่เท้าตัวผู้มีเขาสวย

จามรี  (  Jamaree  )   แปลว่า   ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด

จามจุรี  (  Jamajuree  )   แปลว่า   ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด

ภุมรี  (  Pummaree  )   แปลว่า  ผึ้งตัวเมีย

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุรี  (  Mayuree  )   แปลว่า   นกยูง

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า   นกยูง

มัสยา   (  Matsaya  )   แปลว่า   ปลา

ศกุนี  (  Sakunee  )    แปลว่า   นก

ศกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

สกุณา  (  Sakuna  )   แปลว่า   นก

สกุณี  (  Sakunee  )   แปลว่า   นก

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กบินทร์  (  Kabin  )  แปลว่า   พญาลิง

กระบี่  (  Krabee  )  แปลว่า   ลิง     มีดดาบ

กริน  (  Karin  )   แปลว่า   ช้าง    ช้างพลาย

กรินทร์  (  Karin  )   แปลว่า   พญาช้าง

กุญชร  (  Kunchorn  )   แปลว่า   ช้าง

ขจร  (  Khajorn  )   แปลว่า   นก

ขลา  (  Khla  )   แปลว่า   เสือ

ขาล   (  Khal  ,  Khan  )   แปลว่า   เสือ

คชสีห์  (  Kotchasee  )   แปลว่า   สัตว์ในนิยาย

คชินทร์  (  Kachin  )   แปลว่า   พญาช้าง

จิงโจ้  (  Jingjo  ,  Jingjoe  )   แปลว่า  สัตว์สี่เท้าตัวเมียมีกระเป๋าหน้าท้อง

จมร  (  Jamorn  )   แปลว่า  ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด

ดุรงค์   (  Durong  )  แปลว่า  ม้า

บุหรง  (  Burong  )  แปลว่า  นก

โปดก  (  Podok  ,  Poedok  )   แปลว่า   ลูกสัตว์    ลูกน้อย

พยัคฆ์  (  Payak  )   แปลว่า      เสือ

วิหค  (  Wihok  ,  Vihok  )   แปลว่า   นก

ภุชงค์  (  Puchong  )   แปลว่า   งู    นาค

ภมร  (  Pamorn  )   แปลว่า   แมลงภู่       แมลงผึ้ง

ภุมรินทร์  (  Pummarin  )   แปลว่า   แมลงผึ้ง   แมลงภู่

มธุกร  (  Matukorn  ,  Matugorn  )     แปลว่า   ผึ้ง   ผู้ทำน้ำหวาน

มยูร  (  Mayoon  )   แปลว่า   นกยูง

ศกุน   (  Sakun  )  แปลว่า   นก

ศกุนต์  (  Sakun  )  แปลว่า  นก

สกุณ  (   Sakun  )   แปลว่า   นก

สกุนต์  (  Sakun  )   แปลว่า  นก

สิงหราช  (  Singharach  )   แปลว่า  พญาราชสีห์

อาชา  (  Archa   )   แปลว่า   ม้า

อัศวะ  (  Atsawa  ,  Atsava  )   แปลว่า   ม้า

ไอยรา  (  Aiyara  )   แปลว่า   ช้าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์