ตั้งชื่อพยางค์เดียว 9

   ตั้งชื่่อที่มีพยางค์เดียว  9  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้

หงส์  (  Hong  )  แปลว่า    ชื่อนกในนิยาย  

หยาด  (  Yad  ,  Yard  )  แปลว่า   หยดน้ำ

หาญ  (  Han  )  แปลว่า    กล้า    เก่ง

เหลียว  (  Liao  )  แปลว่า   เหลียวมอง

เหลือง  (  Luang  )  แปลว่า   สี    สีขมิ้น

แหวน  (  Waen  ,  Vaen  )   แปลว่า  เครื่องประดับสวมนิ้ว

ใหม่  (  Mai  )  แปลว่า  สด   พึ่งได้พบ

ไหม  (  Mai  )  แปลว่า   สัตว์พวกผีเสื้อใยใช้ทอผ้า

อาจ  (  Art  ,Arj  )  แปลว่า  กล้า    เป็นได้

โอม  (  Oem  ,Om  )แปลว่า  คำศักดิ์สิทธิ์

โอ   (  Oe  ,  Oh  )  แปลว่า  ภาชนะเครื่องสานสำหรับใส่ของรูปคล้ายขัน    ชื่อต้นส้มโอ

อิ่ม  (  Im  )  แปลว่า    พอแล้ว     เบิกบาน

เอก  (  Ek  )  แปลว่า  ที่หนึ่ง   เด่น   ดีเลิศ    ยิ่งใหญ่

อิน  (  In  )   แปลว่า  ชื่อต้นไม้จำพวกต้นจัน แต่ลูกโตกว่า

อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ชื่อพระเจ้าปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

อรรถ  (  At  )   แปลว่า  ทรัพย์     ความประสงค์      ใจความ

อรรจน์  (  At  )  แปลว่า  การยกย่อง   การสรรเสริญ

อรรค  (  Ak  )  แปลว่า  อัคร      ยอด   เด่น   เยี่ยม

อ่อน  (  On , Orn  )   แปลว่า   นุุ่ม   สุภาพ

ออม  (  Om , Orm  )  แปลว่า   ประหยัด   ถนอม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง