ตั้งชื่อพยางค์เดียว 8

  ตั้งชื่อพยางค์เดียว 8      มีชื่อของผู้ชาย    ดังนี้

วงศ์  (  Wong  ,  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

วงษ์  (  Wong  ,  Vong  )   แปลว่า  เชื้อสาย

วัฒน์  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ความเจริญ

วัจน์  (  Wat  ,  Waj  )  แปลว่า  ถ้อยคำ

วรรษ  (  Was  ,  Vas  )  แปลว่า  ฤดูฝน   ฝน   ปี

วัตร  (  Wat  )  แปลว่า  กิจอันพึงทำ

วีร์  (  Wee  ,  Vee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วิทย์  (  Wit  ,  Vit  )   แปลว่า   ความรู้

วุฒิ  (  Wut  ,  Vut  )  แปลว่า  ความเจริญ   ความรู้

เวียง  (  Wiang  ,  Viang  )  แปลว่า  เมืองที่มีกำแพงล้อม

เวียน  (  Wian  ,  Vian  )  แปลว่า  หมุน

ศานต์  (  San  )   แปลว่า    สงบ

ศักดฺ์  (  Sak  )   แปลว่า   ความสามารถ      ความเชี่ยวชาญ      อำนาจ

ศิลป์  (  Sil  ,  Sin  )   แปลว่า  การฝีมือ

สงค์  (  Song  )   แปลว่า  ความข้องอยู่    ความเกี่ยวพัน

สง  (  Song  )  แปลว่า   สุก   แก่จัด ( สำหรับหมาก )       สงข้าวให้ของเล็กๆร่วงลง

สณฑ์  (  Son  )   แปลว่า   แนวป่า   ที่รก

สน  (  Son  )   แปลว่า  ชื่อต้นไม้     ใฝ่

สรรค์  (  San  )  แปลว่า   สร้าง

สอน  (  Sorn  )  แปลว่า  แนะให้รู้  

สัณห์  (  San  )  แปลว่า   งาม   สุภาพ

สิทธิ์  (  Sit  )   แปลว่า   ความสำเร็จ

สิน   (  Sin  )  แปลว่า  ทรัพย์   ตัด

สิงห์  (  Sing  )   แปลว่า  สัตว์ร้ายกินเนื้อตัวผู้มีขนสร้อยคอ  

เสือ  (  Sua  )   แปลว่า  สัตว์ร้ายกินเนี้อ

สีห์  (  See)   แปลว่า  สิงห์     ราชสีห์

สุ  (  Su  )  แปลว่า  ดี  งาม

สุข  (  Sukh  )  แปลว่า  ความสบาย    เป็นที่พอใจ   ดี   เจริญ

แสน  (  Saen  )  แปลว่า  มากมาย   สิบหมื่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์