ตั้งชื่อพยางค์เดียว 7

  ตั้งชื่อพยางค์เดียว  6   มีชื่อของผู้ชาย   ดังนี้   เช่น

มาตร  (  Mat  )  แปลว่า ประมาณ

มาน  (  Man  )  แปลว่า  ใจ   ดวงใจ   มี

มิตร  (  Mit  )  แปลว่า   เพื่อน

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา

มุข  (  Mukh  )   แปลว่า  ส่วนของบ้านที่ยื่นออกมาด้านหน้า      หัวหน้า

เมฆ  (  Mek  )  แปลว่า   ไอน้ำที่รวมกันเป็นก้อนลอยอยู่บนท้องฟ้า

มิ่ง  (  Ming  )  แปลว่า  ขวัญ

เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  แพะ   แกะ   ชื่อราศีเมษ

เมือง  (  Muang  )  แปลว่า    โลก    จังหวัด    ประเทศ

แมน  (  Man  )  แปลว่า   เทวดา

แม้น  (  Man  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย

ยง  (  Yong  )   แปลว่า   งาม   กล้าหาญ

ยิ่ง  (  Ying  )   แปลว่า   มาก    ล้ำ

ยุทธ  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้

ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า   ความดี

รงค์  (  Rong  )  แปลว่า  สี    ความรัก   สนามรบ

รณ  (  Ron  )  แปลว่า  เสียงดัง     สงคราม

รมย์  (  Rom  )   แปลว่า   งาม   น่าบันเทิงใจ

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น   บ้านเมือง

รอง  (  Rong  )  แปลว่า   งาม   รับ   เป็นที่สอง

รอน  (  Rorn  )   แปลว่า   บั่น   ตัด   แยกออกไป

เริง  (  Rerng  )  แปลว่า   สนุก

รุ่ง  (  Rung  )  แปลว่า  สว่าง   รุ่งเช้า

โรจ  (  Roej  ,Roet  ,Rot  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

โรจน์  (  Roej ,  Roj  ,  Rot   )    แปลว่า  ชอบใจ   สว่าง

โรม  (  Rom  )   แปลว่า   ตอแย

ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า  อำนาจศักดิ์สิทธิ์  

ฤกษ์  (  Rerk  )  แปลว่า  เวลาที่เป็นมงคล

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า   ดียิ่ง

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า   สิ่งที่บอกรูปของนั้นๆ

เลื่อน  (  Luan  )  แปลว่า   ย้ายหรือเคลื่อนจากที่เดิม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง