ตั้งชื่อพยางค์เดียว 6

  ตั้งชื่อพยางค์เดียว  มีชื่อของผู้ชาย  ดังนี้    คือ

ผึ้ง  (  Phung  )  แปลว่า   แมลงผึ้ง

ผา  (  Pha  ,  Phar  )  แปลว่า    หิน    เขา  

ผล  (  Phol   )   แปลว่า    ความเจริญ    ลูกไม้

แผน  (  Phaen  )   แปลว่า   แบบ    อย่าง

ไผ่  (  Phai  )  แปลว่า  ต้นไม้เป็นกอลำต้นสูง และ เป็นปล้องๆ

ฝ้าย  (  Fie  )   แปลว่า    ต้นไม้ที่มีลูกเรียกสมอฝ้าย มีปุยอยู่ข้างในใช้ทำด้ายทอผ้า

พง(  Pong  )  แปลว่า  ดงหญ้า  หรือ  ดงไม้

พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า    เชื้อสาย

พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พจน์   (  Poj  ,  Pot  )   แปลว่า  ถ้อยคำ

พน    (  Pon  )  แปลว่า  ป่า

พัน  (  Pan  )  แปลว่า  วนรอบสิ่งของนั้น

พันธ์  (  Pan  )  แปลว่า  การผูก   การมัด

พันธุ์  (  Pan  )   แปลว่า  เชื้อสาย

พา  (  Pa  ,  Par  )   แปลว่า   นำไป

พิทย์  (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้

พัฒน์  (  Pat  )  ความเจริญ

พีร์  (  Pee  )  แปลว่า   ผู้กล้า

เพชร  (  Pet  ,  Pech  )  แปลว่า  หินที่มีน้ำแวววาว

เพลิน  (  Plern  )  แปลว่า   สนุกจนลืมสิ่งอื่น

เพลิง  (  Plerng  )  แปลว่า  ไฟ

เพิ่ม  (  Perm  )   แปลว่า   ทำให้มากขึ้น

เพียร  (  Pian  )  แปลว่า    ความบากบั่น    ความกล้าแข็ง

ฟิล์ม  (  Film  )  แปลว่า    สิ่งที่ใช้ใส่ในกล้องถ่ายรูปเพื่อทำการถ่ายภาพ

แฟง  (  Faeng  )  แปลว่า    คล้ายฝักเขียวแต่เล็กกว่า

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก

ภาคย์  (  Pak  )  แปลว่า   โชคดี   งามดี

ภาพ  (  Pap  )  แปล่า   ความมี    ความเป็น  รูปที่เห็น

ภาส  (  Pas  )  แปลว่า  แสง    สว่าง   แจ้ง

ภักดิ์  (  Pak  )   แปลว่า  ความรัก    ความนับถือ

ภู่  (  Poo  )   แปลว่า  แมลงภู่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง