ตั้งชื่อพยางค์เดียว 5

  ตั้งชื่อพย่งค์เดียว  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  คือ

ธง  (  Tong  ,  Thong  )   แปลว่า  ผืนผ้าที่ทำเป็นเครื่องหมายต่างๆ

ธม  (  Tom ,  Thom  )  แปลว่า  ใหญ่   หลวง   การเป่า

ธร  (  Torn  ,  Thorn  )  แปลว่า  มีไว้   รักษาไว้   ผู้ชำนาญ

ธัช  (  Tach  )  แปลว่า  ธง

ธัญ  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง    มีโชค   ความงาม

ธัญญ์  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง    มีโชค   ความงาม

ธีร์  (  Tee  )   แปลว่า  นักปราชญ์      อ่อนโยน    กล้า

นพ   (  Nop  )  แปลว่า   เก้า  

นบ  (  Nob  )    แปลว่า   นอบน้อม

นนท์  (  Non  )   แปลว่า  ความยินดี   ความรื่นเริง    ลูก

นัฐ   (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นัฏฐ์  (  Nat  )   แปลว่า  นักปราชญ์

นัยน์  (  Nai  )  แปลว่า  ดวงตา

นาค  (  Nak  )  แปลว่า  งู

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  เที่ยง   ยั่งยืน     เสมอ

เนาว์  (  Nao  )   แปลว่า   ใหม่    เก้า

นิล  (  Nil  ,  Nin  )  แปลว่า   พลอยสีดำหรือสีขาบ

นีล  (  Neel  )  แปลว่า  สีดำ   สีขาบ   สีฟ้า     นิล

บุญ    (  Bun  )   ความดี   กุศล

บัว  (  Bua  )  แปล่า   ไม้น้ำพวกหนึ่ง

ปราชญ์  (  Prach  )   แปลว่า   ผู้รู้      ผู้มีปัญญา

ปราย  (  Prie  )  แปลว่า  โปรย   หว่าน

ปลื้ม   (  Pluen  )   แปลว่า   อิ่มใจ   ชื่นใจ   ยินดี

ปาน  (  Pan  )   แปลว่า  เหมือน   คล้าย

ป่าน  (  Pan  )  แปลว่า  เปลือกปอใช้ฟั่นเป็นเชือก

แปลก  (  Plaek  )   แปลว่า  ต่าง   ประหลาด

เปลี่ยน  (  Plian  )   แปลว่า   แลก    ผลัด

เปี่ยม  (  Piam  )    แปลว่า  เต็มที่   เต็มบริบูรณ์

เปรื่อง  (  Pruang  )  แปลว่า    มีความฉลาดอาจหาญ       แตกฉาน

เปล่ง  (  Pleng  )   แปลว่า  ฉายออก   แจ่มใส   สุกใส

ปลั่ง  (  Plang  )  แปลว่า     เปล่ง    สุกใส

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก