ตั้งชื่อที่เกียวกับวงศ์ญาติ 2

  ตั้งชื่อเกี่ยวกับวงศ์ญาติ  2  ,มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า   น้อง

กนิฏฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า   น้องแก้ว

กนิษฐารัตน์  (  Kanittarat  )   แปลว่า   น้องแก้ว

กนิษฐาภรณ์  (  Kanittaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับน้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )   แปลว่า  น้อง

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )   แปลว่า   น้อง

ขนิษฐากานต์  (  Khanittakan  )  แปลว่า   น้องผู้เป็นที่รัก

ขนิษฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องแก้ว

ดนุรัตน์  (  Danurat  )  แปลว่า  เพชรของฉัน

ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน

ดนุลักษณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  ลักษณะฉัน

ดนุลักขณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  ลักษณะฉัน

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกสาว   ลูกหญิง

ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกแก้ว

ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูก

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นที่รัก

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกแก้ว

ธิดาพัชร์  (  Tidapat ,  Tidapach  )  แปลว่า  ลูกแก้ว

ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  ลูกแก้ว

ธิดาภรณ์  (  Tidaporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับลูกหญิง

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง

สุชามา  (  Suchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

สุณิสา  (  Sunisa  )  แปลว่า  ลูกสะใภ้

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย

ดนัยกุล  (  Danaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย

ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )   แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย

ดนัยพงษ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย

ดนัยธร  (  Danaitorn  )  แปลว่า   ลูกชายผู้ทรงไว้  

ดนุช  (  Danuch  )  แปลว่า  ลูกชาย

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้อง

อนุชากุล  (  Anuchakul  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง

อนุชาพงศ์  (  Anuchapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง

อนุชาพงษ์  (  Anuchapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง

ชามาดา  (  Chamada  )  แปลว่า  ลูกเขย

เทวัน  (  Tewan  )  แปลว่า  พี่ หรือ น้องเขย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์