อยากมีชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษ 2

  อยากมีชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ

ผู้ชาย  ดังนี้

ลอร์ด  (  Lord  )   แปลว่า  ตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ๋

ลัค  (  Luck  )  แปลว่า    โชคดี     ความสำเร็จ

เลิฟ  (  Love  )   แปลว่า   รัก     ความรัก

แมน  (  Man  )   แปลว่า  คน    ผู้ชาย

เมย์  (  May  )   แปลว่า   อาจ    อาจจะ    ชื่อเดือนพฤษภาคม

ไมท์   (  Might  )  แปลว่า   อานุภาพ    อำานาจ    อาจจะ

มายด์  (  Mind  )  แปลว่า   ปัญญา    ใจ    ความคิด

มิงค์  (  Mink  )  แปลว่า   ตัวมิงค์

มูน  (  Moon  )   แปลว่า   พระจันทร์

เนียร์   (  Near  )    แปลว่า   ใกล้     ชิด  

เนสท์  (  Nest  )   แปลว่า   รัง    ที่อยู่

นิว  (  New  )   แปลว่า   ใหม่

ไนซ์  (  Nice  )   แปลว่า   ดี   งาม      มีอัธยาศัยดี

นัท  (  Nut  )   แปลว่า   ผลไม้เปลือกแข็ง

โอ๊ค   (  Oak  )  แปลว่า   ต้นโอ๊ค

โอ๊ต   (  Oat  )   แปลว่า   ข้าวโอ๊ต

ปาล์ม  (  Palm  )   แปลว่า  ต้นปาล์ม

ปาร์ค  (  Park  )   แปลว่า   สวนสาธารณะ

แพร์  (  Pear  )   แปลว่า   ลูกแพร์

พีล  (  Peal   )   แปลว่า   ทำให้เกิดเสียงดังกังวาน      เสียงระฆัง

เพอล   (  Pearl  )   แปลว่า   ไข่มุก

ป๊อป   (  Pop   )   แปลว่า   เพลงป๊อป     ข้าวโพดคั่ว  

ปรินท์  (  Print  )  แปลว่า    พิมพ์

พริม  (  Prim  )   แปลว่า   เรียบร้อย

เรน  (  Rain  )   แปลว่า   ฝนตก     ฝนโปรยปราย

ริช  (  Rich  )   แปลว่า   ร่ำรวย    มั่งมี

ไรซ์  (  Rice  )   แปลว่า   ข้าว     เมล็ดข้าว

ริง  (  Ring  )   แปลว่า   แหวน

โรส   (  Rose   )   แปลว่า   กุหลาบ

ซัน  (  Sun  )   แปลว่า  พระอาทิตย์

ชายน์ ,  ไชน์   (  Shine  )   แปลว่า   ความสว่างไสว     ฉาย    ส่อง

วิว  (  View  )  แปลว่า   ทิวทัศน์

ไวน์   (  Vine  )   แปลว่า   เหล้าองุ่น  

แว็ค  (  Wax   )   แปลว่า   ขี้ผึ้ง    พระจันทร์โตขึ้น

เวล  (  Well  )   แปลว่า   สบายดี    ดี

ไวท์  (  White  )   แปลว่า   สีขาว

วิน   (  Win  )   แปลว่า    ชนะ    ชัยชนะ

วินด์   (  Wind  )   แปลว่า   ลม  

วูด  (  Wood   )   แปลว่า   เนื้อไม้    ป่า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ