ปราณี

     ชื่อที่สะกดว่า  ปราณี  กับ  ปรานี     แปลเหมือนกันไหม

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปราณี ( Pranee )  แปลว่า   ผู้มีชีวิต  , คน  ,  ผู้มีลมหายใจ

ปรานี ( Pranee )   แปลว่า   เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

สุปราณี ( Supranee )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี  , คนดี ,  ผู้มีลมหายใจดี

สุปรานี ( Supranee )  แปลว่า    ผู้น่าเอ็นดูดี ,   ผู้มีความเผื่อแผ่ดี

พนาลี ( Panalee )   แปลว่า    แนวป่า

วนาลี ( Vanalee , Wanalee )    แปลว่า   แนวป่า

พิลาส ( Pilas )  แปลว่า   งาม ,  ฟ้อนรำ

วิลาส ( Vilas , Wilas )    แปลว่า  งาม

วิริยา ( Viriya , Wiriya )     แปลว่า   ความหมั่น  ,  ความกล้า

มยุรา ( Mayura )   แปลว่า   นกยูง

มยุราภรณ์ ( Mayuraporn )   แปลว่า   ผู้มีนกยูงเป็นเครื่องประดับ

มยุรี ( Mayuree )  แปลว่า   นกยูงตัวตัวเมีย

มยุเรศ ( Mayures )    แปลว่า   นกยูง

ปรียา ( Preeya )    แปลว่า   ที่รัก  ผู้เป็นที่รัก

สุปรียา  ( Supreeya )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

อรนุช ( Orranuch )    แปลว่า   นาง  ,   ผู้เป็นที่รัก  ,   คนรัก

อรไท ( Orratai )    แปลว่า   นางผู้มีสกุล

ศศิอำไพ ( Sasiampai )   แปลว่า    งามดั่งจันทร์   ,  สว่างดั่งจันทร์

ศศินาภรณ์ ( Sasinaporn )    แปลว่า   ผู้มีพระจันทร์เป็นเครื่องประดับ

อำไพมณี (  Ampaimanee )    แปลว่า   เพชรงาม  ,  เพชรที่สุกใส

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปราณ  ( Pran )   แปลว่า   ลมหายใจ   ,   มีชีวิต

ปราน ( Pran )   แปลว่า  โคตร  ,  วงศ์

พนา ( Pana )   แปลว่า   ป่า  ,  ดง

วนา  ( Vana ,Wana )   แปลว่า  ป่า  , ดง

พนัส ( Panas )   แปลว่า    ป่า

วนัส ( Vanas ,Wanas )    แปลว่า   ป่า

พิทยา ( Pittaya )    แปลว่า   ความรู้

วิทยา ( Vittaya, Wittaya )     แปลว่า   ความรู้

พิเชฐ ( Pichet )    แปลว่า    เจริญยิ่ง  , ประเสริฐยิ่ง

พิสิฐ ( Pisit )   แปลว่า   ประเสริฐ  , วิเศษ

พิริยา ( Piriya )   แปลว่า   ความหมั่นเพียร  ,   ความกล้า  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ