อุษณีย์แปลว่าอะไร

   ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อุษณีย์ ( Usanee )  แปลว่า   มงกุฏ    ,   กรอบหน้า

อุษา( Usa )   แปลว่า   แสงเงินแสงทอง  ,   เช้าตรู

สวรรยา ( Savanya ,Sawanya )   แปลว่า     สมบัติ

สุนทรี ( Suntree ,Sunthree )   แปลว่า   หญิงงาม

ส้มโอ ( Somoh )  แปลว่า     ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง

อโณทัย (  Anotai )    แปลว่า   พระอาทิตย์แรกขึ้น

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  พระอาทิตย์แรกขึ้น

เมธาวี ( Metavee , Mathawee )    แปลว่า   นักปราชญ์

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

โอภาส ( Oepas  , Opas ,Ohpas )   แปลว่า    แสงสว่าง

สวัสดิ์ ( Sawat ,Sawas )    แปลว่า   ความดี     ความเจริญรุ่งเรือง

สิทธิชัย  ( Sittichai ,Sitthichai )    แปลว่า   ผู้ขลังเวทย์มนต์

สิทธิ ( Sitti ,Sitthi )   แปลว่า  ความสำเร็จ  ,   อำนาจอันชอบธรรม

สิทธิ์ ( Sit ,Sith )   แปลว่า  ความสำเร็จ ,  อำนาจอันชอบธรรม

ชัย  (  Chai  )   แปลว่า   การชนะ

ไชย ( Chai )   แปลว่า  เจริญกว่า

สิทธิไชย ( Sittichai ,Sitthichai )   แปลว่า  ความสำเร็จที่เจริญกว่า

สุนทร ( Suntorn ,Sunthorn )   แปลว่า   งาม ,  ดี

สุธี  ( Sutee ,Suthee )    แปลว่า     ผู้มีปัญญา ,  นักปราชญ์

สุธีพัฒน์ ( Suteepat )  แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

สุธีพงศ์ (Suteepong )    แปลว่า    ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

อดิศร ( Adisorn )    แปว่า   ผู้เป็นใหญ่

อดิศัย ( Adisai )    แปลว่า    เลิศ    ประเสริฐ

มนูญ ( Manoon )    แปลว่า    งาม   เป็นที่พอใจ

เมธา ( Meta ,Metha )    แปลว่า     ปัญญา ,   ความฉลาด  ,  รอบคอบ

เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา

เมธี ( Metee ,Methee )   แปลว่า    นักปราชญ์

เมธีพงษ์ (Meteepong   )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

เมธีพงศ์ ( Meteepong  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ