อยากมีชื่ออังกฤษ9

  อยากมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษครั้งที่ 9  ในครั้งนี้จะมีชื่อตัวอย่าง ดังนี้

Tabby  (  แท็บบี้  )   แปลว่า  แมวลาย

Tiger  (  ไทเกอร์  )   แปลว่า  เสือ

Unicorn  (  ยูนิคอน  )   แปลว่า  สัตว์ประหลาดมีตัวเป็นม้ามีเขาเดียว

Violet  (  ไวโอเลท  )   แปลว่า  ดอกไวโอเล็ท   สีม่วง

Vine  (  ไวนฺ์  )   แปลว่า  ต้นองุ่น

View  (  วิว  )   แปลว่า     ทิวทัศน์   ความคิดเห็น    

Warm  (  วอร์ม  )   แปลว่า  อบอุ่น   อุ่น   ทำให้อุ่น

Well  (  เวล  )   แปลว่า  บ่อขุด      สบาย      เรียบร้อย      เป็นที่พอใจ

White  (  ไวทฺ์  )   แปลว่า  ขาว     สีขาว

Wind  (  วินดฺ์  )   แปลว่า  ลม   ตากลม

Windy  (  วินดิ้  )   แปลว่า  ลมแรง

Wine  (  ไวน์  )   แปลว่า   เหล้าองุ่น

Wing  (  วิง  )  แปลว่า  ปีก

Winner  (  วินเนอร์  )   แปลว่า   ผู้ชนะ

Winning  (  วินนิง  )  แปลว่า    การมีชัยชนะ

Winsome  (  วินซัม  )  แปลว่า   สวย   น่ารัก   มีเสน่ห์

Win  (  วิน  )  แปลว่า    ชนะ   ประสบความสำเร็จ  

Winter   (  วินเทอร์  )   แปลว่า   ฤดูหนาว      

Wonder  (  วันเดอร์  )   แปลว่า    สิ่งอัศจรรย์  

Wonderful  (  วันเดอฟูล  )   แปลว่า   วิเศษ   น่าอัศจรรย์

Witty  (  วิทตี้  )  แปลว่า    ฉลาด   มีไหวพริบ

Wood  (  วู๊ด  )  แปลว่า     ป่าไม้   ต้นไม้   ไม้

Woody  (  วู๊ดดี้  )   แปลว่า   มีต้นไม้มาก

Xeme  (  ซีม  )   แปลว่า   นกนางนวลชนิดหนึ่งหางเป็นระย้า

Yak  (  แยค  )   แปลว่า   ตัวจามรี

Young  (  ยัง  )   แปลว่า   หนุ่ม   สาว  

Zebra  (  ซีบรา  )  แปลว่า   ม้าลาย

Zero (  ซีโร่  )  แปลว่า     เลขศูนย์  

Zillion  (  ซิลเลิน  )  แปลว่า   จำนวนเหลือนับคณา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ