อยากเปลี่ยนหรือแก้ชื่อให้ดีขึ้น

     ชื่อของคุณถ้าแปลแล้วมีความหมายไม่ดีเช่น

ชื่อ  กาสร    แปลว่า   ควาย    คุณก็เปลี่ยนชื่อจาก    กาสร    เป็นชื่อ

เกสร   แปลว่า   ส่วนของดอกไม้สำหรับผสมพันธุ์  ,สร้อยคอแห่งม้ า

หรือสิงโต   ขนคิ้ว  ผมคอ  

   หรือเปลี่ยนให้มีชื่อใหม่เลยโดยไม่เหลือเค้าของชื่อเดิมไว้

หรือ   เปลี่ยนเพราะ   ชื่อคุณติดตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี  หรือ  เปลี่ยนเพราะชื่อของคุณทำให้คุณ

ป่วยบ่อยๆ  หรือ    อยากเปลี่ยนเพราะอยากมีชีวิตใหม่ที่อยากให้ดีกว่าเดิมเพื่อความสบายใจของคุณ

     ในการเปลี่ยนชื่อของคุณ    คุณต้องคำนึงถึง   วันเกิดของคุณเป็นหลักว่า

คุณเกิดวันอะไร   เช่นคุณเกิดวัน อังคาร  ชื่อของคุณก็ต้องไม่ติดตัวอักษรกาลกิณีคือ  ก ข ค ง เลยในชื่อ

ใหม่ของคุณซึ่งคุณสามารถหาอ่านได้ในชื่อคนวันอังคาร  และในชื่อคุณแปลว่าอะไร เพื่อคุณจะได้

เลือกชื่อให้ถูก และไม่ติดตัวอักษรกาลกิณี และได้ชื่อที่มีคำแปลที่มีความหมายที่ดีสำหรับคุณเองซึ่ง

คุณหาอ่านเพิ่มเติมได้ในคลังบทความทางด้านขวามือของคุณในเดือน ก.ค.-ต.ค. 2012 

    อาทิ   ชื่อ   ที่มีความหมายไม่ดี      เช่น   ชื่อ    กาสร ( Kasorn  )   แปลว่า    ควาย

เปลี่ยนเป็น   ชื่อ

เกสรี (  Kessaree  )  เกสริน   (  Kessarin  )    แปลว่า   ผู้มีสร้อยคอ คือ สิงโต , ม้า      

เกวลี  (  Kewalee  )   เกวลิน  (  Kewalin  )  แปลว่า   ผู้ที่สำเร็จ  ,   ผู้ศึกษาที่ตลอด      

สิริมา (  Sirima  ) แปลว่า   ผู้มีโชคลาภ  ,  ผู้มีความงาม      

ฐิติมา  (  Titima  )   แปลว่า  ผู้มีความมั่นคง          

พรรณราย (  Pannarie  )   แปลว่า  สีเลื่อมระยับ   สีพรายๆ    

ณัฐวดี  (  Nattawadee  )   แปลว่า   ผู้เป็นนักปราชญ์

    หรือ    ชื่อที่ติดอักษรกาลกิณี  เช่น ชื่อคนวันอังคาร   ชื่อ  เกสริน  อยากเปลี่ยนเพราะติดอักษรกาลกิณี

คือตัว  "  ก  "  ก็ต้องหาชื่อที่มีความหมายที่ดีและไม่ติดตัวอักษรกาลกิณี  เช่น  ชื่อ

จุฑาทิพย์ (  Jutatip  ) แปลว่า  นกยูงเป็นของเทวดา  

จุฑารัตน์ (  Jutarat  )    แปลว่า   มงกุฏเพชร  

โชติรส  (  Chotiros  )   แปลว่า  แก้ววิเศษชนิดหนึ่ง รัศมีรุ่งเรือง  (อย่างเพชรน้ำดี)  

    หรือ ชื่อที่มีความหมายไม่ดีเช่น  ชื่อมารษา  แปลว่า  คำเท็จ  คำปด  คำไม่จริง  ก็อาจเปลี่ยนเป็น

สิริวจี   (  Siriwajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นมงคล

    หรือ ชื่อที่มีความหมายดี เช่น ชื่อ ประเทือง  แปลว่า   ทำให้ดีขึ้น  รุ่งเรือง   ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ได้  เป็น

พัฒนเดช  (  Pattanadech  )    แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ    

ณัฏฐเดช (  Nattadech  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง    

วุฒิเดช  (  Wuttidech  )    แปลว่า  ผู้มีความรู้และชื่อเสียง 

    เมื่อคุณเลือกชื่อตามวันเกิดได้แล้ว คุณก็ไปเปลี่ยนชื่อที่  อำภอ ,  เทศบาล(สำนักทะเบียนท้องถิ่น )

หรือ  ที่เขต  คุณก็จะได้ชื่อใหม่ ตามที่คุณต้องการ

เทศบาลเมือง  หรือ เทศบาลนคร เท่านั้น ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์