ชื่อสะกด(ยาก)ภาษาอังกฤษ

 คุณอาจพบปัญหาในการสะกดชื่อ หรือ นามสกุลเป็น   ภาษาอังกฤษ

ที่สะกดยาก  อาทิเช่น ชื่อ

เปรื่อง    Pruang  ( uang )

เทื่อง     Tuang

เรือง     Ruang        ,       เรื่อง      Ruang

เครื่อง   Kruang

ม่วง     Muong   ( uong  )  

ช่วง   Chuong

พวง   พ่วง   Puong

ปวง   Puong  

ดวง  Duong

ชอบ  Chob (ob , orb )

ซื้อ  Sue  ( ue )

ลือ  Lue

ดื่ม  Duem

ปลื้ม  Puem

ปลีก  Pleek  ( eek )

ซ้าย  Sie  (  ie  )

ป้าย   ปาย   Pie

ชาย   ช้าย   Chie

เลี้ยว   เลียว  L iao  (  iao  )            ,    เมียว   Miao        ,  เหลียว  Liao

เริ่ม  Rerm  (  erm  )  

จากตัวอย่างทำให้คุณพอเข้าใจและสามารถสะกดชื่อที่สะกดยากได้บ้าง  คุณควรหาอ่านเพิ่มเติม

ในคลังบทความเดือน ส.ค.2012(วิธีสะกดชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ,   สะกดชื่อภาษาอังกฤษ  )

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ