การแก้เคล็ดนามสกุล

นามสกุลเป็นสิ่งที่ติดตัวทุกท่านมาตั้งแต่เกิดบางครั้ง          

นามสกุลก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตเพราะมีดวงดาวประจำอยู่ 

ที่ นามสกุล ถ้าท่านจะแก้ไข หรือ เปลี่ยนนามสกุลไปเลย  

ก็จะทำให้ได้ชื่อ ว่าเป็นผู้ไม่สามารถรักษานามสกุลไว้ได้    

เมื่อคุณต้องรักษานามสกุลเดิมไว้ให้ได้ และต้องการทำให้มี

ชีวิตที่ดีขึ้น  อาทิเช่น    นามสกุล ( สมมุติว่า  นามสกุล  วรกช  )

 วรกช   ดวงดาวที่ประจำอยู่จะส่งผลให้  เป็นคนถือความคิดตนเป็นใหญ๋ ขี้บ่น  จุกจิก  น่าเบื่อ

เจ้าอารมณ์   มักมีเรื่องทะเลาะวิวาท  บาดหมาง  ระวัง อุบัติเหตุ     คุณก็อาจแก้ หรือ เปลี่ยน   

นามสกุล  โดยรักษานามสกุลเดิมไว้ เช่น "  วรกช " ก็จะเปลี่ยนเป็น "วรกชพงษ์"ก็จะได้ดวงดาวประจำ 

นามสกุลใหม่  ทำให้ดีกว่าเดิม  ทั้งนี้ก็ต้องดูชื่อจริงของคุณด้วย บางที่อาจเปลี่ยนชื่อด้วยก็ได้  หรือไม่  

ต้องเปลี่ยนก็ได้ แล้วแต่กรณี     ในกรณีเช่นนี้คุณไม่อาจแก้ หรือ เปลี่ยน นามสกุลเองได้ นอกจากคุณ 

มีความรู้เรื่องดวงดาว

   ถ้าคุณไม่คำนึงถึงเรื่องดวงดาว  แต่คุณ อยากเปลี่ยน  โดยคุณยังต้องการรักษาสกุลเดิมไว้  จาก

ตัวอย่างข้างต้น  อาจจะเปลี่ยนเป็น   วรกชกุล    วรกชวงศ์   วรกชวงษ์   วรกชพงศ์   วรกชพงษ์

วรกชวัฒน์   วรกชพัฒน์    วรกชภัทร   วรกชพัชร   วรกชภรณ์    วรกชพร   วรกชพันธุ์    วรกชธร

วรกชยศ   วรกชวุฒิ    วรกชชัย   วรกชไชย    วรกชเจริญ   วรกชนาท     คุณก็สามารถรักษาสกุลเดิม

และได้สกุลใหม่  คุณก็ยังรักษาวงศ์ตระกูลของคุณและสามารถสืบทอดเชื้อสายของวงศ์ญาติ

โดยไม่ขาดสาย ไปจากสกุลเดิมโดยสิ้นเชิงจนไม่อาจทราบที่มาของตนในชนรุ่นหลัง     

คุณสามารถอ่าน"ชื่อสกุลกับการดำเนินชีวิต"จากคลังบทความทางด้านขวามือของคุณ ใน เดือน

ก.ย. 2012 ประกอบเพื่อความเข้าใจได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์