พุฒิสะกดอย่างไร


    ชื่อคุณแปลว่าอะไร   คุณคงอยากทราบว่า ชื่อของคุณจะมี

คำแปล ว่าอะไร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

    ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

พิไล  ( Pilai )   แปลว่า  งาม

วิไล  (  Vilai  )   แปลว่า  งาม

เพรียว (  Priao  )  แปลว่า  สะอาด  ,  เรียว ,  เปรียว

ไพจิตร  (  Paijit )  แปลว่า  งาม , แตกต่าง , หลายหลาก

ภุมรี  (  Pummaree  )  แปลว่า  แมลงผึ้ง  ,  แมลงภู่

มยุรา  (  Mayura )  แปลว่า  นกยูง

มยุรี  (  Mayuree  )    แปลว่า  นกยูง

     ชื่อผู้ชาย   มีดังนี้

พุฒิ ( Putti  ,  Put  )  แปลว่า  ความเจริญ  , ความมั่นคง ,  ความสมบูรณ์

พุฒ  (  Put  )   แปลว่า  ผู้ใหญ่ ,  เจริญ ,  แข็งแรง , ใหญ่  , แก่ , เฒ่า

พุทธ  ( Putta   ,  Put  )  แปลว่า  ผู้รู้ ,  ผู้ตื่นแล้ว  ,  ผู้บานแล้ว , ผู้ตรัสรู้

พุทธิ  ( Putti )  แปลว่า  ความรู้ ,  ปัญญา

พุทรา  ( Putsa )  แปลว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนี่งมีหนาม ผลกลมขนาดมะขามป้อม รสเปรี้ยวๆ หวานๆ

พุธ (  Put )   แปลว่า  ผู้รู้ , ผู้ฉลาด , ดาวพุธ , ชื่อวันที่ ๔ ของสัปดาห์

พิสิฐ ( Pisit )  แปลว่า  วิสิฏฐ  ,  วิศิษฏ ,   ประเสริฐ  , วิเศษ

วิสิฏฐ  วิสิฏฐ์   วิศิษฏ   วิศิษฏ์  (  Wisit  )   แปลว่า   ประเสริฐ ,  วิเศษ

พิสุทธ   พิศุทธ   (  Pisutta )  แปลว่า  บริสุทธิ์ ,  สะอาด , สุกใส ,  หมดจด

พิสุทธ์   พิศุทธ์   พิสุทธิ์   พิศุทธิ์   (  Pisut  )   แปลว่า  บริสุทธิ์  , สะอาด ,  สุกใส  ,  หมดจด

พิสุทธิ   พิศุทธิ   (  Pisutti )  แปลว่า  บริสุทธิ์ ,  สะอาด  , สุกใส ,  หมดจด

วิสุทธ   วิศุทธ   (  Visutta  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  สะอาด ,  สุกใส  , หมดจด  

วิสุทธ์   วิศุทธ์   วิสุทธิ์   วิศุทธิ์   (  Visut  )   แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  สะอาด ,  สุกใส ,  หมดจด  

วิสุทธิ   วิศุทธิ   (  Visutti  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  , สะอาด ,  สุกใส  , หมดจด

เพลิน  (  Plern  )  แปลว่า  สนุกจนลืมสิ่งอื่น

พุฒิพงษ์    พุฒิพงศ์   (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ ,  เชื้อสายผู้มีความมั่งคั่ง

พุฒิวงษ์   พุฒิวงศ์   (  Puttivong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ ,  เชื้อสายผู้มีความมั่งคั่ง

พุฒิพัฒน์    พุฒิพัฒน    (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้เจริญมั่งคง

พุฒิภัทร     พุฒิภัทร์   (  Puttipat )   แปลว่า  ผู้เจริญมั่งคง

พุฒิพัชร   พุฒิพัชร์   (  Puttipat )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญดั่งเพชร  ,   เพชรแห่งความเจริญ

ไพบูลย์  (  Paipool )   แปลว่า  ความเต็มเปี่ยม

ไพฑูรย์  (  Paitoon )  แปลว่า  พลอยสีเขียว , เพชรตาแมว ,  แก้วสีไม้ไผ่

ไพโรจน์  (  Pairot  , Pairoj  )   แปลว่า  รุ่งเรือง,  สุกใส

ภมร ( Pamorn )    แปลว่า  แมลงผี้ง      แมลงภู่

รัฐ  (  rat  )  แว่นแคว้น  , บ้านเมือง , ชาวเมือง

เมือง  (  Muang )  แปลว่า  ประเทศ  , จังหวัด , เขตซึ่งเป็นที่ชุมชน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์