มัสยาแปลว่าอะไร  ชื่อคุณแปลว่าอะไร มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  คุณอาจหาคำตอบ

ได้บ้าง

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มัสยา   (  Massaya  )  แปลว่า  ปลา

มัจฉา  (  Matcha  )     แปลว่า  ปลา

มัตติกา  (  Mattika  )       แปลว่า     ดินเหนียว

กัตติกา   (  Kattika  )    แปลว่า    ดาวลูกไก่     

กัทลี   (  Kattalee  )       แปลว่า  กล้วย

กุสุมาลย์  (  Kusumal  )   แปลว่า  ดอกไม้

ขจี (  Khajee  )   แปลว่า  งาม  นุ่ม  เขียวสด

ศจี  (  Sajee  )    แปลว่า  ชื่อชายาพระอินทร์

ศุภางค์    (  Supang  )   แปลว่า   มีรูปงาม

ศิรประภา (  Sirrraprapa  )    แปลว่า   รัศมีรอบศรีษะของผู้วิเศษ

สวรรยา  (  Sawanya  )   แปลว่า   สมบัติ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

โกมล (  Komol  )   แปลว่า  ดอกบัว  

โกมุท  (  Komut  )    แปลว่า   บัวแดง  

โกเมศ (  Komes  )    แปลว่า  บัว,  ดอกบัว

โกวิท (  Kowit  )    แปลว่า  รอบรู้ , ชำนาญ

โกศล (  Kosol  )    แปลว่า  ฉลาด  

ศุลี  (  Sulee  )   แปลว่า  พระอิศวร    

ศิวะ   (  Siwa  )      แปลว่า   พระอิศวร    

เศวต (  Sawet  )     แปลว่า  สีขาว    

ศาสน์ (  San  )     แปล่า  คำสั่งสอน

สกล    (  Sakol  )   แปลว่า    สากล  , ทั้งหมด  , ทั่ว

สกนธ์   (  Sakon  )   แปล่า   ร่างกาย ,  ส่วนร่างกาย ,  กอง

สรร (  San  )   แปลว่า   เลือก ,  คัด    

สรรค์  (  San  )    แปลว่า   สร้าง  

สวัสดิ์  (  Savas  )   แปลว่า   ความดี ,  ความเจริญรุ่งเรือง

สาคร   (  Sakorn  )   แปลว่า  ทะเล ,  แม่น้ำ ,  ชื่อขันใหญ่ชนิดมีมีเชิงและมีหูสองช้าง

สาคเรศ    (  Sakares  )  แปลว่า   แม่น้ำ , ทะเล

สาทิส   (  Satis  )   แปลว่า   เหมือนกัน ,  คล้ายกัน

สาธิต (  Satit  )    แปลว่า  สำเร็จ ,  แสดงให้เห็น

สายัณห์ (  Sayan  )   แปลว่า   เวลาเย็น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์